1η Δραστηριότητα

Δραστηριότητα 1η:

Εκφώνηση:

Οι επιμορφούμενοι καλούνται: Με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης:
• να αναζητήσουν ένα βίντεο που θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν διδακτικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους
• να δημιουργήσουν ένα έγγραφο κειμένου (το πολύ 200 λέξεις) κάνοντας αναφορά στη διδακτική αξιοποίηση του ευρήματος. Στο αρχείο κειμένου να υπάρχει δεσμός (υπερσύνδεση) προς το βίντεο και
• να αναρτήσουν το κείμενό τους στον «Χώρο αποστολής αρχείων ασύγχρονων δραστηριοτήτων, Μεσοδιάστημα: Συνεδρία 1 & 2» με όνομα αρχείου: S1_eponymo_onoma.docx.

 

Υλοποίηση 1ης δραστηριότητας:

https://www.youtube.com/watch?v=Xd2Rf2NdWx8

Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι μαθητές μας συναντάνε μεγάλες δυσκολίες στο να κατανοήσουν και να απομνημονεύσουν τον τριγωνομετρικό πίνακα.  Οι δυσκολίες αυτές γιγαντώνονται όταν μιλάμε για μαθητές με ειδικές ή γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές δηλαδή που φοιτούν σε τμήμα ένταξης.

Το video μας παραθέτει σύντομα και με παραδείγματα, έναν απλό και εύχρηστο μνημονικό κανόνα εύρεσης των τριγωνομετρικών αριθμών (συγκεκριμένα του ημιτόνου και του συνημίτονου) βασικών γωνιών 0 έως 90 μοιρών, με τη χρήση των δακτύλων του αριστερού χεριού. Σκοπό έχει τη διευκόλυνση της διαδικασίας της μάθησης αλλά και την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο επίλυσης ασκήσεων. Βοηθά τους μαθητές να οργανώσουν της σκέψη τους, να μην αναλώνονται στην προσπάθεια απομνημόνευσης δυσνόητων εννοιών και τύπων καθώς και να μην αποπροσανατολίζονται κατά την επίλυση των ζητούμενων ασκήσεων.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων