1η Δραστηριότητα

Δραστηριότητα 1η: Εκφώνηση: Οι επιμορφούμενοι καλούνται: Με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης: • να αναζητήσουν ένα βίντεο που θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν διδακτικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους • να δημιουργήσουν ένα έγγραφο κειμένου (το πολύ 200 λέξεις) κάνοντας αναφορά στη διδακτική αξιοποίηση του ευρήματος. Στο αρχείο κειμένου να υπάρχει δεσμός (υπερσύνδεση) προς το βίντεο και • να αναρτήσουν το κείμενό τους στον «Χώρο αποστολής αρχείων ασύγχρονων δραστηριοτήτων, Μεσοδιάστημα: Συνεδρία 1 & 2» με όνομα αρχείου: S1_eponymo_onoma.docx.   Υλοποίηση 1ης δραστηριότητας: https://www.youtube.com/watch?v=Xd2Rf2NdWx8 Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι μαθητές μας συναντάνε μεγάλες δυσκολίες στο να κατανοήσουν και να απομνημονεύσουν τον τριγωνομετρικό πίνακα.  Οι δυσκολίες αυτές γιγαντώνονται όταν μιλάμε για μαθητές με ειδικές ή γενικευμένες μαθησιακές δυσκολίες, μαθητές δηλαδή που φοιτούν σε τμήμα ένταξης. Το video μας παραθέτει σύντομα και με παραδείγματα, έναν απλό και εύχρηστο μνημονικό κανόνα εύρεσης των τριγωνομετρικών αριθμών (συγκεκριμένα του ημιτόνου και του συνημίτονου) βασικών γωνιών 0…

Συνεχίστε να διαβάζετε το 1η Δραστηριότητα

Καλημέρα κόσμε!

Καλωσήρθατε στο Blogs.sch.gr. Αυτό είναι το πρώτο σας άρθρο. Αλλάξτε το ή διαγράψτε το και αρχίστε το «Ιστολογείν»!