ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ 18/9/2020! ΕΠΕΙΓΟΝ!!!

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ,
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Ι.Ν

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852 / 2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/2010), Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Οργανισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
(Π.Δ. 147 / 27-12-2010) σύμφωνα και με τις τροποποιήσεις αυτού, όπως
ισχύουν.
3. Την υπ. Αριθμ. 2379/ 1130 απόφαση Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων (ΦΕΚ
34 τεύχος Β΄/ 17.1.2020 με θέμα: «Μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων
στους θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων».
4. Τo γεγονός ότι υπάρχει πρόβλεψη απο την Ε.Μ.Υ για έντονα καιρικά
φαινόμενα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους που
θα εκδηλωθούν στα νησιά μας από το απόγευμα της Πέμπτης 17.9.2020 έως
και το Σάββατο 19.9.2020.
Αποφασίζουμε
Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται να πλήξουν
τα νησιά μας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ θυελλώδεις ανέμους,,
οι σχολικές μονάδες που ευρίσκονται στα Διοικητικά όρια των Π.Ε Κεφ/νιας
και Ιθάκης θα παραμείνουν κλειστές τη Παρασκευή 18.9.2020.

Ο ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΖΟΡΜΠΑΣ