Παρακάτω είναι οι λύσεις των ασκήσεων 3, 6 και 7 από το Βιβλίο Μελέτης Μαθητή 

Άσκηση 3

Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ», το οποίο να διαβάζει από το πληκτρολόγιο τρεις ακέραιους αριθμούς. Στη συνέχεια υπολογίζει και εμφανίζει τον αριθμό που είναι ανάμεσα στους άλλους δύο. Δηλαδή, αν δώσω τους αριθμούς 107,53,42 τότε να εμφανιστεί ο 53, γιατί 107>53>42 ή 42<53<107

ΛύσηΛήψη αρχείου


Άσκηση 6

Το Υπουργείο Οικονομικών φορολογεί τους Ελεύθερους Επαγγελματίες σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Από 1€ μέχρι 20.000€ 22%
Από 20.001€ μέχρι 30.000€ 29%
Από 30.001€ μέχρι 40.000€ 37%
Από 40.001€ και άνω 45%

 

 

 

 

 

 

 

Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ», το οποίο να διαβάζει το εισόδημα ενός ελεύθερου επαγγελματία και στη συνέχεια να υπολογίζει και να εμφανίζει το φόρο που του αναλογεί. Ο υπολογισμός φόρου γίνεται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, κλιμακωτά.

ΛύσηΛήψη αρχείου


Άσκηση 7

Με το σύστημα πληρωμής των διοδίων, οι οδηγοί των τροχοφόρων έχουν τη δυνατότητα να πληρώ- νουν το αντίτιμο των διοδίων με ειδική μαγνητική κάρτα. Υποθέστε ότι υπάρχει μηχάνημα το οποίο διαθέτει είσοδο για την κάρτα και φωτοκύτταρο. Το μηχάνημα διαβάζει από την κάρτα το υπόλοιπο των χρημάτων και το αποθηκεύει σε μια μεταβλητή Υ και με το φωτοκύτταρο αναγνωρίζει τον τύπο του τροχοφόρου και το αποθηκεύει σε μια μεταβλητή Τ. Υπάρχουν τρεις τύποι τροχοφόρων : δίκυκλα (Δ), επιβατικά (Ε) και φορτηγά (Φ), με αντίτιμο διοδίων 1.20€, 2.40€ και 3.50€ αντίστοιχα.

Να γραφεί πρόγραμμα σε «ΓΛΩΣΣΑ», το οποίο:

1) Να ελέγχει τον τύπο του τροχοφόρου και εκχωρεί στη μεταβλητή Α το αντίτιμο των διοδίων, ανάλο-

γα με τον τύπο του τροχοφόρου.

2) Να ελέγχει την πληρωμή των διοδίων με τον παρακάτω τρόπο:

  • Αν το υπόλοιπο της κάρτας επαρκεί για την πληρωμή του αντιτίμου των διοδίων, αφαιρεί το ποσό αυτό από την κάρτα.
  • Αν η κάρτα δεν έχει υπόλοιπο, το μηχάνημα ειδοποιεί με μήνυμα για το ποσό που πρέπει να πληρωθεί.
  • Αν το υπόλοιπο δεν επαρκεί, μηδενίζεται η κάρτα και δίνεται με μήνυμα το ποσό που απομένει να πληρωθεί.

ΛύσηΛήψη αρχείου