Αρχεία και Φάκελοι

Οι φάκελοι μας είναι πολύ χρήσιμοι γιατί μας βοηθάνε να οργανώνουμε τα αρχεία μας (όπως και στη βιβλιοθήκη μας!) στον υπολογιστή μας. Οι μαθητές της Δ Τάξης έμαθαν όλες τις λειτουργίες των αρχείων και των φακέλων: δημιουργία, μετονομασία, διαγραφή, μετακίνηση, αντιγραφή και τον κάδο ανακύκλωσης.

2015-12-30 23_06_12-Φάκελοι με εικόνες