Το πολύτιμο νερό

Το νερό είναι πράγματι πολύτιμο και γι’ αυτό κάναμε μια σχετική εργασία στον κειμενογράφο. Οι μαθητές της Δ Τάξης γράψανε, μορφοποίησαν και τοποθέτησαν τις εικόνες μέσα στο κείμενο. Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.

Πολύτιμο Νερό