Δίκτυα Υπολογιστών και Διαδίκτυο

Όλοι χρησιμοποιούμε το Διαδίκτυο αλλάτι ακριβώς είναι; Επιπλέον έχετε ακούσει τον όρο δίκτυα υπολογιστών; Οι μαθητές της Ε Τάξης αφού έμαθα για τα Δίκτυα Υπολογιστών και το Διαδίκτυο από την εξαιρετική παρουσίαση συναδέλφου, αναζήτησαν πληροφοριές στο Διαδίκτυο και ετοίμασαν μια παρουσίαση με πληροφορίες, τα πλεονεκτήματα αλλά και τους κινδύνους τους.

Ε - Δίκτυα και Διαδίκτυο

Πηγές Πληροφοριών: