Γειτονιά με σχήματα

Κάθε δύσκολο πρόβλημα (όπως η ζωγραφιά αυτή) μπορεί να γίνει πιο εύκολο αν το χωρίσουμε σε μικρότερα προβλήματα.

Για να σχεδιάσουμε τη γειτονιά, έπρεπε πρώτα να μάθουμε να χρησιμοποιούμε σωστά τα σχήματα στη ζωγραφική και να αναλύουμε την εικόνα στα βασικά σχήματα από τα οποία αποτελείται (τετράγωνο, κύκλος, έλλειψη, ορθογώνιο). Το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικό.

20160125103813 20160125104236 20160212105743 20160108131538 20160118104614 20160118104616 20160118104620