Οι Άθλοι του Ηρακλή

Οι μαθητές της Γ τάξης δημιούργησαν εντυπωσιακές παρουσιάσεις με θέμα τους άθλους του Ηρακλή. Έβαλαν εικόνες από τον φάκελό τους και χρησιμοποίησαν κείμενα από το σχολικό βιβλίο τους της Ιστορίας της Γ τάξης στο Διαδίκτυο. Επίσης, χρησιμοποίησαν την εύρεση για να βρίσκουν γρήγορα κάθε άθλο μέσα στο βιβλίο.