Επιτραπέζιο παιχνίδι προγραμματισμού

Το σχολείο μας συμμετείχε στην ευρωπαϊκή εβδομάδα προγραμματισμού 2019 (EU Code Week) με μία σειρά δράσεων που ήταν ενταγμένες στο μάθημα της Πληροφορικής.

Our school participated in the EU Code Week 2019 with a series of activities integrated into the ICT course.