Άτυπος Διαγωνισμός Πληκτρολόγησης

Οι μαθητές διαγωνίστηκαν στην πληκτρολόγηση στο Sebran. Ο πιο γρήγορος και με τα λιγότερα λάθη στην πληκτρολόγηση συγκεντρώνει το μεγαλύτερο σκορ.