ΠΕΚΑΠ-2016

2016, (15-17/4/2016) Δημοσίευση άρθρου με θέμα, «Πρακτικές Πιλοτικής Αξιοποίησης του Raspberry Pi στην Εκπαίδευση», 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής (15-17 Απριλίου 2016) «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ρόλος και Εφαρμογές».

Δημοσιεύθηκε στην Συνέδρια. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.