Αρχεία για την 'ΑΣΚΗΣΕΙΣ' Κατηγορία

Πλήρης ανόρθωση

Πέμπτη, Δεκέμβριος 6th, 2018

Όταν το πάνω άκρο του δευτερεύοντος πηνίου του μετασχηματιστή είναι θετικό (V2 > 0) άγουν οι δίοδοι D1, D3. Το κύκλωμα κλείνει μετά από τη διαδρομη D1 → R → D3. Όταν το κάτω άκρο του δευτερεύοντος πηνίου του μετασχηματιστή είναι θετικό (V2 < 0) άγουν οι δίοδοι D2, D4. Το κύκλωμα κλείνει μέσω της διαδρομης D2 → R […]