Αρχεία για 21 Δεκεμβρίου 2019

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΠΕ) ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Σάββατο, Δεκέμβριος 21st, 2019

Τις τελευταίες δεκαετίες η ανάπτυξη των ΤΠΕ επέφερε ραγδαίες μεταβολές επηρεάζοντας τους περισσότερους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε απαιτήσεις για προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στις εξελίξεις της τεχνολογίας και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική των μαθημάτων. Οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλουν θετικά στην εφαρμογή ενεργητικών παιδαγωγικών μεθόδων και στη βελτίωση της […]