Ιαν 22
11

«ΑλλάΖΩ την πόλη μου» Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης – Ανάγνωση τοπίου από ψηλά

Κάτω από (Γενικά) από στις 11-01-2022

Το Πρόγραμμα «ΑλλάΖΩ την πόλη μου!» έγινε στα πλαίσια του Εθνικού Θεματικού Δικτύου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιώσιμη Πόλη: η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία» που συντονίζει το ΚΠΕ Ελευθερίου, Κορδελιού και Βερτίσκου.

Στα πλαίσια του Προγράμματος αυτού υλοποιήσαμε την δραστηριότητα Α4: «Ανάγνωση τοπίου από ψηλά» και παραθέτουμε στη συνέχεια μερικές από τις φωτογραφίες μας! Οι μαθητές μας προέρχονται από την περιοχή της Νιγρίτας του Νομού Σερρών και των γύρω χωριών, Τερπνή, Θερμά, Αχινός, Βέργη, Ανθή κ.α. και καταγράφουν κάποιες βασικές υποδομές των περιοχών τους.

Α4 1

Α4 2 Α4 3 Α4 4 Α4 5 Α4 6 Α4 7 Α4 8Αφήστε μια απάντηση