Μαρ 13
01

Συμμετοχή σε πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Stanford για τον υπολογισμό του Ανθρακικού Αποτυπώματος και ανταλλαγή αποτελεσμάτων με Ευρωπαϊκά Σχολεία

Κάτω από (Γενικά) από στις 01-03-2013

Οι μαθητές 2 τμημάτων της Α΄ Λυκείου συμμετείχαν σε πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Stanford για τον υπολογισμό του Ανθρακικού Αποτυπώματος στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας. Η δραστηριότητα αυτή που περιλαμβάνει τον υπολογισμό της ετήσιας παραγωγής διοξειδίου του άνθρακα, αποσκοπεί κυρίως στην κατανόηση της αλόγιστης κατανάλωσης ενέργειας και γενικά της υπερκατανάλωσης στον πλανήτη μας και στην απόκτηση νέων στάσεων και συνηθειών, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αειφορική διαχείριση των ενεργειακών πόρων και την οικολογική συμπεριφορά.

Αρχικά δόθηκε στους μαθητές κατάλληλο έντυπο προετοιμασίας, το οποίο συμπλήρωσαν ατομικά με στοιχεία σχετικά με τον τρόπο διατροφής, μετακίνησης και γενικότερα κατανάλωσης ενέργειας κατά τις καθημερινές τους δραστηριότητες. Στη συνέχεια, στην Αίθουσα Πληροφορικής του σχολείου, ο κάθε μαθητής συμπλήρωσε με τη βοήθεια του εντύπου προετοιμασίας τα ζητούμενα στοιχεία και υπολόγισε το Ανθρακικό του Αποτύπωμα. Τα αποτελέσματα του κάθε μαθητή στάλθηκαν στην Υπεύθυνη Καθηγήτρια και αυτή με τη σειρά της βρήκε το μέσο όρο του Ανθρακικού Αποτυπώματος των μαθητών. Όλα τα αποτελέσματα στάλθηκαν σε μία ομάδα Ευρωπαϊκών Σχολείων που υλοποιούν ένα Πρόγραμμα Comenius σχετικό με την οικολογική συνείδηση του Ευρωπαίου Πολίτη και συμπεριλήφθηκαν σε μία κοινή παρουσίαση αποτελεσμάτων με σκοπό τη βράβευση του Σχολείου, του οποίου οι μαθητές έχουν το μικρότερο Ανθρακικό Αποτύπωμα.

Επίσης τα αποτελέσματα στάλθηκαν στη βάση δεδομένων του Προγράμματος, όπου υπάρχουν τα αποτελέσματα των σχολείων που συμμετέχουν από όλο τον κόσμο.


Με τη συμμετοχή τους στη δράση αυτή οι μαθητές:

–      Κατανοούν τον όρο ανθρακικό αποτύπωμα

–      Αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες

–      Εξοικειώνονται με μεθόδους έρευνας

–      Αναπτύσσουν σεβασμό και ευθύνη προς το περιβάλλον

–      Αναπτύσσουν ικανότητα διατύπωσης προτάσεων για επίλυση προβλημάτων

Η ενασχόληση με το θέμα αυτό αποσκοπεί στην αλλαγή της ατομικής συμπεριφοράς των μαθητών και στη μετάδοση στάσεων και συμπεριφορών στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Κάνει τους μαθητές συμμέτοχους στο πρόβλημα και αρωγούς στην επίλυσή του.Αφήστε μια απάντηση