Μάι 10
17

eTwinning

Κάτω από (Γενικά) από στις 17-05-2010

Το eTwinning προωθεί τη συνεργασία των Ευρωπαϊκών σχολείων, μέσω της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), προκειμένου να επιτρέψει στα σχολεία να δημιουργήσουν εύκολα βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες διεθνείς συνεργασίες για οποιοδήποτε μάθημα.

Προγράμματα etwinning του σχολείου μας:

2004-2005 “Woodland Network”

2008-2009   “Organic food around Europe!”

etw_europeanqualitylabel_5785_el.jpg

2009-2010   “Bioclimatic school means sustainable school!”

2010-2011   “Challenges of Ecocitizenship in Europe”

2011-2012 “Who=Who in Science”

2013-2014 “Water – The Matrix of Life”

 

 

 
Αφήστε μια απάντηση