Ήχος (LAMS)

Το LAMS είναι ένα νέο Διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας, διαχείρισης και εποπτείας ψηφιακών μαθημάτων για δια ζώσης, μικτή και εξ αποστάσεως μάθηση. Στα πλαίσια του μαθήματος Πολυμέσα Δίκτυα (μάθημα επιλογής Γ’ …

Διάβασε περισσότερα

Εικόνες και Γραφικά (LAMS)

Το LAMS είναι ένα νέο Διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας, διαχείρισης και εποπτείας ψηφιακών μαθημάτων για δια ζώσης, μικτή και εξ αποστάσεως μάθηση. Στα πλαίσια του μαθήματος Πολυμέσα – Δίκτυα (μάθημα επιλογής …

Διάβασε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα Εφαρμογές Υπολογιστών από τους μαθητές/τριες της Γ Λυκείου

Στόχος του μαθήματος Εφαρμογές Υπολογιστών είναι να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες Πληροφορικής που έχουν αποκτηθεί από τις προηγούμενες τάξεις και να βοηθηθούν ουσιαστικά οι μαθητές και οι μαθήτριες …

Διάβασε περισσότερα

Μια χρήσιμη παρουσίαση για τα Πολυμέσα και τα Δίκτυα

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 το μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής»  της Α’ Λυκείου διδάχθηκε από το σχολικό εγχειρίδιο με τίτλο: «Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών Α’, Β’ / Γ’ Ενιαίου Λυκείου» των Ε. Γιακουμάκη, …

Διάβασε περισσότερα