Λογισμικό (SoftWare) Υπολογιστών – Εργασίες Μαθητών

Μαθητές της Α’ Λυκείου  εργάστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν  παρουσιάσεις απαντώντας ουσιαστικά σε ερωτήσεις-δραστηριότητες σχετικά με το Λογισμκό (Software) των Υπολογιστών (Κεφάλαιο 2 του διδακτικού εγχειριδίου) Πλοηγηθείτε στις εργασίες των μαθητών …

Διάβασε περισσότερα

Εννοιολογικός χάρτης για το λογισμικό του υπολογιστή

Ένας εννοιολογικός χάρτης είναι ένα διάγραμμα που απεικονίζει γραφικά τη συσχέτιση μεταξύ διαφόρων εννοιών. Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι ένας τρόπος αναπαράστασης της ανθρώπινης σκέψης, ή πιο συγκεκριμένα τρόπος αναπαράστασης κάποιου πεδίου γνώσεων. Κατά το σχολικό έτος 2013-2014, …

Διάβασε περισσότερα

Σταυρόλεξα για το υλικό και το λογισμικό του υπολογιστή

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014, στα πλαίσια της ενότητας «διερευνώ – δημιουργώ – ανακαλύπτω» οι μαθητές της Α’ Λυκείου του τμήματος επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής» δημιούργησαν σταυρόλεξα. Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, ασχολήθηκαν μια …

Διάβασε περισσότερα