Δίκτυα

Μια παρουσίαση σε prezi για τα Δίκτυα  (Κεφάλαιο 3.3 Δίκτυα) από το βιβλίο της Β’ Λυκείου Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών. Στο τέλος της παρουσίασης υπάρχουν δραστηριότητες από την ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος.

Διάβασε περισσότερα

Διαφορές Hub, Switch, Router – Εργασίες Μαθητών

Μαθητές της Α’ Λυκείου εργάστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν  παρουσιάσεις απαντώντας ουσιαστικά σε ερωτήσεις-δραστηριότητες σχετικά με τις διαφορές ανάμεσα σε hub, switch και router (Κεφάλαιο 8 του διδακτικού εγχειριδίου / Δραστηριότητα 5 / Σελ 77). Πλοηγηθείτε στις εργασίες των μαθητών …

Διάβασε περισσότερα

Εγκαταστήστε και μελετήστε το δικό σας …. εικονικό δίκτυο

Ένα δίκτυο υπολογιστών είναι ένα σύνολο από υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους μέσω κάποιου μέσου μετάδοσης, ώστε να μπορούν να ανταλλάσουν δεδομένα και να μοιράζονται διάφορες περιφερειακές συσκευές (π.χ …

Διάβασε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα Εφαρμογές Υπολογιστών από τους μαθητές/τριες της Γ Λυκείου

Στόχος του μαθήματος Εφαρμογές Υπολογιστών είναι να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες Πληροφορικής που έχουν αποκτηθεί από τις προηγούμενες τάξεις και να βοηθηθούν ουσιαστικά οι μαθητές και οι μαθήτριες …

Διάβασε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα Εφαρμογές Υπολογιστών από τους μαθητές/τριες της Β Λυκείου

Στόχος του μαθήματος Εφαρμογές Υπολογιστών είναι να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες Πληροφορικής που έχουν αποκτηθεί από τις προηγούμενες τάξεις και να βοηθηθούν ουσιαστικά οι μαθητές και οι μαθήτριες …

Διάβασε περισσότερα