Εργασία στο μάθημα Εφαρμογές Υπολογιστών από τους μαθητές/τριες της Γ Λυκείου

Στόχος του μαθήματος Εφαρμογές Υπολογιστών είναι να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες Πληροφορικής που έχουν αποκτηθεί από τις προηγούμενες τάξεις και να βοηθηθούν ουσιαστικά οι μαθητές και οι μαθήτριες …

Διάβασε περισσότερα

Εργασία στο μάθημα Εφαρμογές Υπολογιστών από τους μαθητές/τριες της Β Λυκείου

Στόχος του μαθήματος Εφαρμογές Υπολογιστών είναι να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες Πληροφορικής που έχουν αποκτηθεί από τις προηγούμενες τάξεις και να βοηθηθούν ουσιαστικά οι μαθητές και οι μαθήτριες …

Διάβασε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστικών Συστημάτων (LAMS)

Το LAMS είναι ένα νέο Διαδικτυακό εργαλείο δημιουργίας, διαχείρισης και εποπτείας ψηφιακών μαθημάτων για δια ζώσης, μικτή και εξ αποστάσεως μάθηση. Στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Υπολογιστών (μάθημα επιλογής Β’ …

Διάβασε περισσότερα

Hλεκτρονική επικοινωνία (Ιστοεξερεύνηση)

Μια Ιστοεξερεύνηση (WebQuest) αποτελεί ένα σενάριο μαθήματος, μία μαθησιακή δραστηριότητα που επικεντρώνεται στην ενεργοποίηση των μαθητών και είναι προσανατολισμένη στην έρευνα (inquiry). Αποτελεί μια δραστηριότητα επίλυσης προβλημάτων, όπου οι μαθητές …

Διάβασε περισσότερα