Εννοιολογικός χάρτης για το λογισμικό του υπολογιστή

Ένας εννοιολογικός χάρτης είναι ένα διάγραμμα που απεικονίζει γραφικά τη συσχέτιση μεταξύ διαφόρων εννοιών. Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι ένας τρόπος αναπαράστασης της ανθρώπινης σκέψης, ή πιο συγκεκριμένα τρόπος αναπαράστασης κάποιου πεδίου γνώσεων. Κατά το σχολικό έτος 2013-2014, …

Διάβασε περισσότερα

Σταυρόλεξα για το υλικό και το λογισμικό του υπολογιστή

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014, στα πλαίσια της ενότητας «διερευνώ – δημιουργώ – ανακαλύπτω» οι μαθητές της Α’ Λυκείου του τμήματος επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής» δημιούργησαν σταυρόλεξα. Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, ασχολήθηκαν μια …

Διάβασε περισσότερα

Μια χρήσιμη παρουσίαση για τα Πολυμέσα και τα Δίκτυα

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 το μάθημα επιλογής «Εφαρμογές Πληροφορικής»  της Α’ Λυκείου διδάχθηκε από το σχολικό εγχειρίδιο με τίτλο: «Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών Α’, Β’ / Γ’ Ενιαίου Λυκείου» των Ε. Γιακουμάκη, …

Διάβασε περισσότερα