Κοινωνικά Δίκτυα (Παρουσίαση σε Prezi)

Μια παρουσίαση σε prezi του κεφαλαίου 15 «Κοινωνικά Δίκτυα» του διδακτικού βιβλίου Εφαρμογές Πληροφορικής  της Α Λυκείου.

Διάβασε περισσότερα

Επικοινωνία και Συνεργασία από απόσταση (Παρουσίαση σε Prezi)

Μια παρουσίαση σε prezi του κεφαλαίου 14.2 «Επικοινωνία και Συνεργασία από απόσταση« του διδακτικού βιβλίου Εφαρμογές Πληροφορικής  της Α Λυκείου.  

Διάβασε περισσότερα

Εφαρμογές Νέφους (Παρουσίαση σε Prezi)

Μια παρουσίαση σε prezi του κεφαλαίου 13 «Εφαρμογές Νέφους» του διδακτικού βιβλίου Εφαρμογές Πληροφορικής  της Α Λυκείου.    

Διάβασε περισσότερα

Παρουσίαση Βασικών εννοιών της HTML

Μια παρουσίαση σε prezi του κεφαλαίου11  «Εισαγωγή στην HTML» του διδακτικού βιβλίου Εφαρμογές Πληροφορικής  της Α Λυκείου. Στο τέλος της παρουσίασης υπάρχουν δραστηριότητες από την ηλεκτρονική τάξη του μαθήματος.  

Διάβασε περισσότερα

Υπηρεσίες και Εφαρμογές Διαδικτύου

Μια παρουσίαση σε prezi του κεφαλαίου10  «Υπηρεσίες και Εφαρμογές Διαδικτύου» του διδακτικού βιβλίου Εφαρμογές Πληροφορικής  της Α Λυκείου.

Διάβασε περισσότερα