Εργασία σε Prezi – Σχολικό Έτος 2015-2016

Εργασία σε Prezi για το Bullying από τη μαθήτρια Τσέλιου Ελένη.

Στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής της Α’ Λυκείου «Εφαρμογές Πληροφορικής»  και με σκοπό την εκμάθηση συνεργατικών εργαλείων μάθησης, και συγκεκριμένα του Prezi, οι μαθητές εκπόνησαν εργασία με θέμα της επιλογής τους.

Το prezi είναι ένα δωρεάν online εργαλείο που σας επιτρέπει την εντυπωσιακή, μη γραμμική προβολή των διαφανειών σας. Διαφοροποιήστε την προβολή των παρουσιάσεών σας τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά με ομολογουμένως εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

[important]Η Παρουσίαση σε Prezi στην ιστοσελίδα του ΓΕΛ Ν. Χαλκηδόνας[/important]

 ΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙ∆ΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ ΜΙΣΟΥΣ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Σχετικά με ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ

Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ →

Αφήστε μια απάντηση