Λογισμικό (SoftWare) Υπολογιστών – Εργασίες Μαθητών

Μαθητές της Α’ Λυκείου  εργάστηκαν σε ομάδες και δημιούργησαν  παρουσιάσεις απαντώντας ουσιαστικά σε ερωτήσεις-δραστηριότητες σχετικά με το Λογισμκό (Software) των Υπολογιστών (Κεφάλαιο 2 του διδακτικού εγχειριδίου)

Πλοηγηθείτε στις εργασίες των μαθητών μας και ενημερωθείτε για το Ιδιόκτητο Λογισμικό και το Λογισμικό ΕΛ/ΛΑΚ, δείτε μια λίστα με ενδεικτικές εφαρμογές, την κατηγορία στην οποία ανήκουν  και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε.

Σχετικά με ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ

Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ →

Αφήστε μια απάντηση