Εργασία στο μάθημα Εφαρμογές Υπολογιστών από τους μαθητές/τριες της Β Λυκείου

Στόχος του μαθήματος Εφαρμογές Υπολογιστών είναι να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες Πληροφορικής που έχουν αποκτηθεί από τις προηγούμενες τάξεις και να βοηθηθούν ουσιαστικά οι μαθητές και οι μαθήτριες στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα.

Στα πλαίσια του μαθήματος Εφαρμογές Υπολογιστών της Β Λυκείου, οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε ομάδες. Κάθε ομάδα ανέλαβε και ολοκλήρωσε συνθετική εργασία σχετική με θέματα που αφορούν το διαδίκτυο.

Τα επιμέρους θέματα αφορούν

  1. την τεχνολογία του διαδικτύου (δημιουργία ιστοσελίδας με HTML, πρωτόκολλα επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται στο διαδίκτυο όπως το TCP/IP, ονοματοδοσία στο διαδίκτυο DNS) αλλά και
  2. νομικά θέματα που προκύπτουν από την χρήση του διαδικτύου (προσωπικά δεδομένα, πνευματικά δικαιώματα).

Οι πηγές που χρησιμοποίησαν οι μαθητές/τριες για την ολοκλήρωση της εργασίας τους ήταν το ίδιο το διαδίκτυο.

Κάθε επιμέρους εργασία ενσωματώθηκε σε ιστοσελίδα που δημιουργήθηκε για αυτόν τον σκοπό, με τη χρήση του Weebly, μιας on-line εφαρμογής που επιτρέπει, δωρεάν, τη δημιουργία και δημοσίευση ιστοσελίδων. Μπορείτε να επισκεφθείτε και να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα που δημιούργησαν οι μαθητές της Β Λυκείου, πατώντας εδώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα πλαίσια του μαθήματος, παράλληλα με την θεωρητική επεξεργασία των επιμέρους θεμάτων, έγινε και επεξεργασία υποστηρικτικού υλικού (όπως επεξεργασία εικόνας και λογότυπου με online εργαλεία, δημιουργία ερωτηματολογίων και αντίστοιχων διαγραμμάτων με χρήση Excel).

Σχετικά με ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ

Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ →

Αφήστε μια απάντηση