Εννοιολογικός χάρτης για το λογισμικό του υπολογιστή

Ένας εννοιολογικός χάρτης είναι ένα διάγραμμα που απεικονίζει γραφικά τη συσχέτιση μεταξύ διαφόρων εννοιών. Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι ένας τρόπος αναπαράστασης της ανθρώπινης σκέψης, ή πιο συγκεκριμένα τρόπος αναπαράστασης κάποιου πεδίου γνώσεων.

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014, στα πλαίσια του μαθήματος «Εφαρμογές Πληροφορικής«, δημιουργήθηκαν, με το online διαδικτυακό εργαλείο bubbl.us, δύο εννοιολογικοί χάρτες, ένας για το υλικό και ένας για το λογισμικό του υπολογιστή.

Για να δείτε τον εννοιολογικό χάρτη σε μεγένθυση, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος στο eclass (βασισμένη στο παλαιό διδακτικό εγχειρίδιο) ή πατήστε πάνω στην εικόνα.

 Εννοιολογικός χάρτης επανάληψης – Λογισμικό Συστήματος (Κεφάλαιο 4)

map_software

Σχετικά με ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ

Καθηγήτρια Πληροφορικής ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες

Δείτε όλα τα άρθρα του/της ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΚΙΔΑ →

Αφήστε μια απάντηση