Πολυμέσα Δίκτυα

Μάθημα Επιλογής της Γ’ τάξης του Λυκείου. 

Στόχος είναι να ενισχυθούν οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν αποκτηθεί από τις προηγούμενες τάξεις και να βοηθηθούν ουσιαστικά οι μαθητές στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων μεθοδολογικού χαρακτήρα. Θα δοθεί έμφαση σε διαχρονικές γνώσεις και δεξιότητες και όχι σε τεχνικές λεπτομέρειες που αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο.

Περισσότερες πληροφορίες, δραστηριότητες και το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος.

Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό, ανακοινώσεις και εργασίες σχετικές με το μάθημα.

Αφήστε μια απάντηση