Εφαρμογές Υπολογιστών

Μάθημα Επιλογής της Γ’ τάξης του Λυκείου. 

Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών

 

Ως διδακτικό εγχειρίδιο ορίζεται το βιβλίο με τίτλο: «Εφαρμογές Πληροφορικής Υπολογιστών Α’, Β’ / Γ’ Ενιαίου Λυκείου» των Ε. Γιακουμάκη, Κ. Γκυρτή, Β.Σ. Μπελεσιώτη, Π. Ξυνού, Ν. Στεργιοπούλου –Καλαντζή

 

Περισσότερες πληροφορίες και δραστηριότητες για το μάθημα θα βρείτε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος.

 

Παρέχεται εκπαιδευτικό υλικό, ανακοινώσεις και εργασίες για το μάθημα.

 

Αφήστε μια απάντηση