Ερευνητικές Εργασίες και χρήση Τ.Π.Ε

Τελικά προϊόντα της διεπιστημονικής ερευνητικής διαδικασίας της μαθητικής ομάδας, όπως αποτυπώνονται στο βιβλίο εκπαιδευτικού «Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο«,  είναι :

  1. η Ερευνητική Έκθεση, που παρουσιάζει σε συνεχή λόγο το θέμα της έρευνας και την προβληματική του, τους στόχους, τις ερευνητικές διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, τα συμπεράσματα και την κριτική τοποθέτηση της ομάδας στον τρόπο που εργάστηκε και στα συμπεράσματα που συνήγαγε και τις κοινωνικές, πολιτικές και ηθικές συνεπαγωγές τους και 
  2. το τέχνημα, που εκφράζει την κεντρική ιδέα της Ερευνητικής Εργασίας και μπορεί να έχει τη μορφή κατασκευής, καλλιτεχνικής σύνθεσης, δισδιάστατης ή τρισδιάστατης αναπαράστασης, κολλάζ, αφίσας, βίντεο, φιλμ, δρώμενου για την έκφραση κάποιας κεντρικής ιδέας ή την ανάδειξη κάποιου ζητήματος.ή/και 
  3. η δράση παρέμβασης, που μπορεί να συμπεριλαμβάνει την οργάνωση μιας σχολικής εκδρομής ή εκδήλωσης με συγκεκριμένη εστίαση, κ.λ.π

Με την ολοκλήρωση των ερευνητικών εργασιών, το Λύκειο οργανώνει ημερίδα, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες παρουσιάζουν στη σχολική κοινότητα, στους εκπαιδευτικούς, στους γονείς και σε μέλη της τοπικής κοινότητας τις εργασίες τους και μετά ακολουθεί σχετική συζήτηση.

Στη συνέχεια οι Ερευνητικές Εργασίες αναρτώνται στο διαδίκτυο (στην ιστοσελίδα του σχολείου), αναγράφοντας τα ονόματα (ή τα αρχικά τους) όλων των συντελεστών, μαθητών και επιβλεπόντων εκπαιδευτικών με βάση πάντα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Στα πλαίσια αυτά, η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών) είναι καθοριστικής σημασίας, όχι μόνο κατά τη διάρκεια υλοποίησης των Ερευνητικών Εργασιών (π.χ ορθή και ασφαλής αναζήτηση πληροφοριών στον Παγκόσμιο Ιστό), αλλά και κατά την διαδικασία παραγωγής και διαμόρφωσης των τελικών προϊόντων.

Για  το λόγο αυτό, δίνεται η δυνατότητα σε ένα καθηγητή πληροφορικής του σχολείου, αντί να αναλάβει ο ίδιος την εποπτεία και καθοδήγηση Ερευνητικών Εργασιών, να υποστηρίζει σε θέματα ΤΠΕ, εκ περιτροπής, τις πραγματοποιούμενες Ερευνητικές Εργασίες του σχολείου.


Μια πρόταση, κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της ερευνητικής εργασίας, είναι η χρήση της ηλεκτρονικής σχολικής τάξης του Π.Σ.Δ (η-τάξη)  με τη δημιουργία ανοικτού ή κλειστού μαθήματος για κάθε ερευνητική εργασία, μέσω του οποίου ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές επικοινωνούν μεταξύ τους.  (π.χ αποστολή σημειώσεων, χρήσιμων διευθύνσεων, παραγόμενου  ή άλλου υλικού).

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημουργία μαθήματος από την πλευρά του εκπαιδευτικού είναι ο εκπαιδευτικός να αποκτήσει λογαριασμό στο Π.Σ.Δ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους λογαριασμούς του Π.Σ.Δ πατήστε εδώ.

Για να δημιουργήσετε λογαριασμό στο Π.Σ.Δ πατήστε εδώ.

Στην περίπτωση που επιλεγεί το μάθημα να είναι κλειστό θα πρέπει και οι μαθητές να αποκτήσουν λογαριασμό στο Π.Σ.Δ

Για περισσότερες πληροφορίες για τους μαθητικούς λογαριασμούς του Π.Σ.Δ πατήστε εδώ.

 


Ερευνητική Έκθεση είναι σημαντικό να υπακούει σε «κανόνες»  όπως μορφοποίηση κειμένου, τίτλοι και υπότιτλοι, πίνακας περιεχομένων, πρόλογος, ορθή δομή του κύριου μέρους, ορθή σχέση κειμένου και εικόνων, συμπεράσματα, προτάσεις, επίλογος, βιβλιογραφικές αναφορές και παράθεση της βιβλιογραφίας. Mπορεί να είναι ένα έγγραφο κειμένου (π.χ Microsoft Office, Libre Office, Open Office κ.λ.π) το οποίο τελικά θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου σε μορφή PDF. Οι γνώσεις και οι τεχνικές μορφοποίησης κειμένου είναι απαραίτητες για την δημιουργία ενός ευανάγνωστου κειμένου. Στο σημείο αυτό μπορεί να βοηθήσει ο Υπεύθυνος Στήριξης των Ερευνητικών Εργασιών που έχει ορίσει το σχολείο.

Όσον αφορά το τέχνημα και την τελική παρουσίαση της Ερευνητικής Εργασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες που παρέχει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση των υπηρεσιών του Π.Σ.Δ είναι η δημιουργία μαθητικών λογαριασμών. Συγκεκριμένα, το τέχνημα μπορεί να είναι ένα ηλεκτρονικό περιοδικό του Π.Σ.Δ (schoolpress.sch.gr) ή ένα ιστολόγιο του Π.Σ.Δ  (blogs.sch.gr). Σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές κάθε ομάδας μπορούν να αναλάβουν ρόλους όπως αρχισυντάκτης, εκδότης, συντάκτης κ.λ.π.

Είναι δυνατόν για την παρουσίαση να επιλεγούν άλλα εργαλεία εκτός του Π.Σ.Δ.

Για παράδειγμα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν web 2.0 εργαλεία. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ζητηθεί από τους μαθητές να ανοίξουν λογαριασμούς για χρήση αυτών των εργαλείων. Εναλλακτικά, θα μπορούσε το σχολείο να ανοίξει λογαριασμούς, για χρήση των συγκεκριμένων web 2.0 εργαλείων, με κωδικούς που θα γνωρίζουν οι υπεύθυνοι καθηγητές. Παραδείγματα τέτοιων εργαλείων παρατίθενται στην παρακάτω λίστα :

Weebly.com  Δημιουργία ιστοσελίδων
Wix.com  Δημιουργία ιστοσελίδων
Prezi.com  Δημιουργία συνεργατικών παρουσιάσεων
Google Docs  Δημιουργία συνεργατικών εγγράφων, παρουσιάσεων, υπολογιστικών φύλλων κ.λ.π
WordPress.com  Δημιουργία ιστοσελίδων και ιστολογίων
Wikispaces.com  Δημιουργία wiki
Voki.com  Δημιουργία ομιλούντων avatar
Powtoon.com  Δημιουργία animated videos και παρουσιάσεων

Τέλος, είναι δυνατόν για την παρουσίαση να επιλεγούν άλλα εργαλεία εκτός του Π.Σ.Δ. και των web 2.0 εργαλείων.

Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί το PowerPoint της Microsoft ή το αντίστοιχο δωρεάν λογισμικό Impress του LibreOffice ή του OpenOffice για δημιουργία παρουσιάσεων.

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το Publisher της Microsoft ή το αντίστοιχο δωρεάν λογισμικό του LibreOffice ή του OpenOffice για δημιουργία εφημερίδας.

Φυσικά όλα τα παραπάνω θα μπορούσαν να συνδυαστούν μεταξύ τους και να εμπλουτιστούν με videoεικόνες ή ήχο που έχουν επεξεργαστεί και δημιουργήσει οι μαθητές στα πλαίσια της Ερευνητικής Εργασίας με χρήση λογισμικού όπως Windows Movie Maker (επεξεργασία video), GIMP (ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας εικόνας), Audacity (ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας ήχου).

Με την ψηφιακή τεχνολογία στην υπηρεσία της εκπαίδευσης, ας αφήσουμε ελεύθερη τη φαντασία και τη δημιουργικότητά μας και, ανάλογα με το θέμα της Ερευνητικής Εργασίας, ας κατασκευάσουμε ένα μοναδικό, καινοτόμο, καταπληκτικό προϊόν.

Αφήστε μια απάντηση