Δημιουργείστε Ερωτηματολόγια Ερευνών με το Google Docs

dimoskipisi-graphΧρησιμοποιώντας τις Φόρμες του Google Docs ή Google Drive μπορείτε να δημιουργείτε επαγγελματικά και εμφανίσιμα ερωτηματολόγια (surveys) για να διεξάγετε την έρευνα σας, να τα στέλνετε με email παροτρύνοντας τους αποδέκτες να αφιερώσουν λίγο από το χρόνο τους για να απαντήσουν στις ερωτήσεις και να συγκεντρώνετε τις απαντήσεις των ερωτώμενων σε ένα λογιστικό φύλλο εργασίας στον δίσκο σας στο Google Drive για την μετέπειτα αξιοποίηση τους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ιστοσελίδα ¨Δημιουργείστε Ερωτηματολόγια Ερευνών με το Google Docs¨  του http://www.wlearn.gr και παρακολουθείστε τα σχετικά tutorials (PART 1 και PART 2).

Ένα ερωτηματολόγιο, που έχει δημιουργηθεί με τα Google Docs, μπορείτε να δείτεαν επισκεφθείτε την ιστοεξερεύνηση «Η εξέλιξη των μέσων επικοινωνίας – Ηλεκτρονική επικοινωνία (Β Λυκείου)» και επιλέξετε  το «Συμπέρασμα» της ιστοεξερεύνησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ιστοεξερευνήσεις γενικά ή τη συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση, που δημιουργήθηκε το σχολικό έτος 2013-2014, για τις ανάγκες του μαθήματος επιλογής της Β ή/και Γ Λυκείου «Εφαρμογές Υπολογιστών«, μπορείτε να βρείτε στο σχετικό άρθρο μας «Hλεκτρονική επικοινωνία (Ιστοεξερεύνηση)«.

Αφήστε μια απάντηση