Ώρα Κώδικα 2013-2014

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Εβδομάδας πληροφορικής – Ώρα κώδικα, κατά το σχολικό έτος 2013-2014, μαθητές δημιούργησαν, με χρήση του λογισμικού Scratch, ηλεκτρονικές χριστουγεννιάτες κάρτες.

Το Scratch είναι μια διερμηνευόμενη δυναμική οπτική γλώσσα προγραμματισμού βασισμένη και υλοποιημένη σε Squeak. Όντας δυναμική, επιτρέπει σε αλλαγές του κώδικα ακόμη και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των προγραμμάτων. Έχει ως στόχο τη διδασκαλία εννοιών προγραμματισμού σε παιδιά και εφήβους και να τους επιτρέψει να δημιουργήσουν παιχνίδια, βίντεο και μουσική. Μπορεί να μεταφορτωθεί δωρεάν και χρησιμοποιείται σε μια ευρεία ποικιλία δράσεων εντός και εκτός του σχολείου ανά τον κόσμο.

Απολαύστε τις δημιουργίες των μαθητών μας.

 


Μετάβαση στο scratch.mit.edu

 


Μετάβαση στο scratch.mit.edu

Αφήστε μια απάντηση