1η δραστηριότητα

 

Ονοματεπώνυμο: Χατζηϊωαννίδου Χαρίκλεια (ατομική)

Δραστηριότητα 1η:

Εκφώνηση:

Οι επιμορφούμενοι καλούνται: Με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης:

  • να αναζητήσουν ένα βίντεο που θα μπορούσαν να το αξιοποιήσουν διδακτικά στο γνωστικό αντικείμενο της ειδικότητάς τους
  • να δημιουργήσουν ένα έγγραφο κειμένου (το πολύ 200 λέξεις) κάνοντας αναφορά στη διδακτική αξιοποίηση του ευρήματος.Στο αρχείο κειμένου να υπάρχει δεσμός (υπερσύνδεση) προς το βίντεο και
  • να αναρτήσουν το κείμενό τους στον «Χώρο αποστολής αρχείων ασύγχρονων δραστηριοτήτων.

Μεσοδιάστημα: « Συνεδρία 1 & 2» με όνομα αρχείου: S1_eponymo_onoma.docx.

Υλοποίηση 1ης δραστηριότητας:

Το video clip παρουσιάζει τη διατύπωση του θεωρήματος του Θαλή, καθώς και την εφαρμογή του σε παραδείγματα της καθημερινής ζωής.

Βασική ιδέα είναι η μέτρηση του ύψους ενός απρόσιτου αντικειμένου από την σκιά του , η οποία θα δώσει αφορμή να κατασκευαστούν όμοια ορθογώνια τρίγωνα.

Οι μαθητές βλέπουν πως χρησιμοποιώντας έναν σπάγγο με μήκος ίσο με το ύψος τους μπορούν να υπολογίσουν το ύψος των δέντρων .

Γνωρίζουν πως «αν τρεις τουλάχιστον παράλληλες ευθείες τέμνουν δύο άλλες ευθείες τότε ορίζουν σε αυτές τμήματα ανάλογα».

Έτσι, επειδή οι ακτίνες του ήλιου είναι παράλληλες μεταξύ τους , την στιγμή που η δική τους σκιά έχει μήκος ίσο με το ύψος τους και η σκιά του δέντρου θα έχει μήκος  ίσο με το ύψος του.

Στόχος μας είναι , οι μαθητές :

  • Να συνδέουν την ισότητα γωνιών δύο ορθογώνιων τριγώνων με την ισότητα των λόγων των πλευρών τους.
  • Να κατανοούν την ομοιότητα ως μεγένθυνση ή σμίκρυνση.
  • Να υπολογίζουν μια άγνωστη πλευρά ενός τριγώνου όταν γνωστές οι πλευρές ενός ομοίου του.
  • Να διατυπώσουν προτάσεις που αφορούν την ομοιότητα και να συντάξουν ένα γενικό συμπέρασμα .
  • Να αποδεχτούν τη σημασία της ομοιότητας σε πρακτικά θέματα της καθημερινής ζωής.

Παράλληλα δίνονται βιογραφικά στοιχεία του Μιλήσιου φιλοσόφου τονίζοντας την πολυδιάστατη ιδιοφυία του που τον ανέδειξε έναν από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας.

Δημοσιεύθηκε στη Χωρίς κατηγορία | 3 Σχόλια