Αριθμητικές Παραστάσεις

Αριθμητικές Παραστάσεις

  • Αριθμητική παράσταση ονομάζουμε μια σειρά αριθμών που συνδέονται μεταξύ τους με τα σύμβολα των πράξεων.

π.χ.      25 + 5 + 10 x 2                     4 x 2,5 + 40 : 10

  • Ο τρόπος λύσης ενός προβλήματος μπορεί να εκφραστεί με την κατάλληλη αριθμητική παράσταση (με την αριθμητική παράσταση εκφράζουμε τη δομή του προβλήματος).

Παράδειγμα

Αγόρασα 2 χυμούς προς 0,75€ τον ένα και 3 τυρόπιτες προς 1,5€ τη μία. Πόσο πλήρωσα;

Λύση:      2 x 0,75 + 3 x 1,5 =

1,5   +   4,5 =  6 €  πλήρωσα.

  • Το αποτέλεσμα που βρίσκουμε, όταν εκτελέσουμε τις πράξεις που είναι σημειωμένες στην αριθμ. παράσταση, λέγεται τιμή της αριθμητικής παράστασης.

Για να υπολογίσουμε την τιμή της αριθμ. παράστασης ,  εκτελούμε τις πράξεις με την εξής σειρά:

  • Σε αριθμ. παραστάσεις που δεν έχουν παρενθέσεις:
  • Πρώτα εκτελούμε τους πολλαπλασιασμούς και τις διαιρέσεις με τη σειρά που σημειώνονται (από αριστερά  προς τα δεξιά).
  • Μετά εκτελούμε τις προσθέσεις και τις αφαιρέσεις.

Π.χ. 20 : 2 x 5 + 4,5 =

10 x 5 + 4,5 =

50 + 4,5 = 54,5

  • Σε αριθμ. παραστάσεις που έχουν παρενθέσεις:
  • Εκτελούμε πρώτα τις πράξεις μέσα στις παρενθέσεις με τη σειρά που περιγράψαμε,
  • Στη συνέχεια τις πράξεις στην αριθμητική παράσταση που προκύπτει (με τη σειρά που αναφέραμε προηγουμένως).

Π.χ. (8,5 + 1,5) : (6,75 – 1,75)=

10 : 5 = 2

;


Τα σχόλια είναι κλειστά.

Copyright © Καλημέρα σας          Φιλοξενείται από Blogs.sch.gr
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση