Συλλογή πειρ. Χημείας – Γυμνάσιο & Λύκειο

Συλλογή video πειραμάτων Χημείας

Τα βίντεο (πειράματα και προσομοιώσεις) που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα βρίσκονται όλα στο YouTube και προέρχονται από ποικίλες πηγές.  Είναι σε μορφή (κωδικοποίηση) MP4 ώστε να μπορούν να τρέχουν σε κάθε φορητή συσκευή αλλά και σε κάθε λειτουργικό σύστημα υπολογιστή.

Όποιος θέλει να έχει τα βίντεο σε δικό του αποθηκευτικό χώρο (φλασάκι, εξωτερικό δίσκο κλπ) για να μην χρειάζεται να τα κατεβάζει από το διαδίκτυο την  ώρα του μαθήματος, μπορεί είτε να επικοινωνήσει μαζί μου (κιν.: 6977236059, e-mail: bob.apostolou@gmail.com) είτε να επικοινωνήσει με το κατά τόπους ΕΚΦΕ και να τα πάρει από εκεί. Για όλα τα πειράματα απαιτείται περίπου 10GB διαθέσιμος χώρος.

Για να κατεβάσετε το αρχείο excel μέσα από το οποίο μπορείτε να προσπελάσετε όλα τα βιντεοσκοπημένα πειράματα κάντε κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο «ΑΡΧΕΙΟ EXCEL»:

ΑΡΧΕΙΟ EXCEL

 Σχετικές πληροφορίες:

Στο αρχείο excel που θα κατεβάσετε, για κάθε βιντεοσκοπημένο πείραμα αναφέρεται:  Η ταυτότητα του πειράματος (ο μοναδικός αριθμός ταυτοποίησης του πειράματος), Η γενικότερη αλλά και η ειδικότερη ενότητα στην οποία εντάσσεται το πείραμα, Ο τίτλος του, Σχόλια που συνοπτικά περιγράφουν το περιεχόμενο του πειράματος, Ο βαθμός αξιολόγησης του πειράματος, Ο σύνδεσμος (URL) στο YouTube όπου μπορείτε να δείτε και να κατεβάσετε το βίντεο, Η πηγή και ο δημιουργός του, και Η βαθμίδα-τάξη στην οποία εντάσσεται το πείραμα.

Η αξιολόγηση των πειραμάτων (από 1-5) είναι υποκειμενική και εκφράζει το πιθανό πρόσθετο διδακτικό όφελος που αυτό μπορεί να προσφέρει όταν χρησιμοποιηθεί στο μάθημα.  Όμως επειδή ο καθένας μας μπορεί να το αξιοποιήσει με διαφορετικό τρόπο, το όφελος μπορεί να ποικίλει από χρήστη σε χρήστη και για αυτό το λόγο η αξία του μπορεί να είναι διαφορετική για τον καθένα μας.

Η αναφορά στην εκπαιδευτική βαθμίδα /τάξη δεν σημαίνει ότι το συγκεκριμένο πείραμα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες τάξεις.  Απλά αναφέρεται η βαθμίδα /τάξη στην οποία φαίνεται να ταιριάζει περισσότερο.

Για την ευκολότερη αναζήτηση ενός πειράματος που να ταιριάζει στις ανάγκες σας, τα πειράματα είναι ταξινομημένα με βάση την ειδικότερη κατηγορία στην οποία εντάσσονται. Έχετε όμως υπόψη σας ότι το excel δίνει την δυνατότητα ταξινόμησής τους με βάση το κριτήριο που εσείς επιλέξετε.

Όλα τα πειράματα είναι αριθμημένα ώστε να μπορείτε εύκολα το πείραμα που αναφέρεται στο αρχείο excel να το βρείτε στον φάκελο όπου τα έχετε αποθηκευμένα, στην περίπτωση που έχετε τα βίντεο των πειραμάτων στο δικό σας αποθηκευτικό μέσο.

 

Η χρησιμότητά των βιντεοσκοπημένων πειραμάτων:

Τα βιντεοσκοπημένα πειράματα, όπως και τα εργαστηριακά (live) πειράματα, δίνουν στον μαθητή την δυνατότητα να δει το φυσικό φαινόμενο που περιγράφεται στη θεωρία και αυτό διευκολύνει την σύνδεση του μαθήματος με  την (καθημερινή) ζωή.  Αυτό κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον για τους μαθητές με αποτέλεσμα η συμμετοχή τους στο μάθημα όπως και η κατανόηση των εννοιών να προάγονται.  Για αυτό το λόγο, τα βιντεοσκοπημένα πειράματα, όπως και τα εργαστηριακά, προσφέρονται ως εφαλτήριο ή έναυσμα για την έναρξη μιας ενδιαφέρουσας και αποτελεσματικής διδασκαλίας. Επίσης προσφέρονται ως βάση για την έναρξη δραστηριοτήτων διερεύνησης, κάτι που είναι ζητούμενο στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών.  Από την μεριά τους,  οι προσομοιώσεις μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην κατανόηση του φαινομένου-διαδικασίας στην οποία αναφέρεται η διδασκαλία μας, επειδή αποτελούν την αναπαράστασή του/της μέσα από την οπτική γωνία της αντίστοιχης επιστήμης. Δηλαδή αποτελούν το επιστημονικό μοντέλο το οποίο σχεδιάστηκε με τα εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας (ΤΠΕ) και που σχεδόν πάντα υπερέχει σε αποτελεσματικότητα από την περιγραφή του φαινομένου-διαδικασίας με άλλα συμβατικά (αναλογικά) μέσα.

Τέλος, η ανάρτηση των βιντεοσκοπημένων πειραμάτων στην ιστοσελίδα, σε καμιά περίπτωση δεν στοχεύει στην αντικατάσταση των εργαστηριακών (live) πειραμάτων όπου αυτά είναι εφικτά.  Η αξιοποίησή τους προτείνεται σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακών πειραμάτων λόγω έλλειψης χρόνου ή οργάνων και υλικών. Παρόλα αυτά, όταν τα βιντεοσκοπημένα  πειράματα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα, μπορεί να προσφέρουν παρόμοιο διδακτικό αποτέλεσμα με τα εργαστηριακά πειράματα επίδειξης.