ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ:β΄όρος σύγκρισης

Σάββατο, Μάρτιος 1st, 2014

ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΑΡΑΘΕΤΙΚΩΝ-Β’ ΌΡΟΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗ: Είναι το συντακτικό φαινόμενο στο οποίο συμμετέχουν απαραιτήτως: • ο συγκριτικός βαθμός ενός επιθέτου, • ο α’ όρος συγκρίσεως, το πρόσωπο δηλαδή ή το πράγμα που συγκρίνεται με κάτι άλλο. • Ο β’ όρος συγκρίσεως, αυτό με το οποίο δηλαδή γίνεται η σύγκριση. Π.χ. Ἀλκιβιάδης ἦν νεώτερος Περικλέους. Ανάλυση: α’ […]