Αρχεία για την 'ΛΑΤΙΝΙΚΑ' Κατηγορία

ΕΚΦΟΡΑ Β΄ ΟΡΟΥ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

Δευτέρα, Ιανουάριος 19th, 2015

Ο β΄ όρος σύγκρισης εκφέρεται:   Α) ΜΕ ΚΥΡΙΩΣ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΟΤΑΝ: Ο α΄ όρος είναι απρόθετη Αιτιατική. Η συγκριτική λέξη είναι επίρρημα και ο α΄ όρος Όνομα. Ο β΄ ΄Ορος σύγκρισης είναι αναφορική αντωνυμία. Η πρόταση μέσα στην οποία γίνεται η σύγκριση είναι αρνητική. Η πρόταση μέσα στην οποία γίνεται η σύγκριση είναι ερωτηματική […]

CONSECUTIO TEMPORUM (Ακολουθία των χρόνων)

Δευτέρα, Ιανουάριος 19th, 2015

Πρόκειται για το φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο ο χρόνος του ρήματος της δευτερεύουσας πρότασης που βρίσκεται σε υποτακτική, καθορίζεται από το χρόνο του ρήματος της κύριας πρότασης. Δηλαδή όταν η κύρια πρόταση έχει αρκτικό χρόνο, αρκτικό χρόνο θα έχει και η δευτερεύουσα που εκφέρεται με υποτακτική. Όταν η κύρια πρόταση έχει ιστορικό χρόνο, ιστορικό […]