ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΝΟΙΑΣ:

 • Διαφήμιση είναι η μορφή μιας πληρωμένης δημόσιας ανακοίνωσης που έχει σκοπό να προωθήσει την πώληση ενός προϊόντος, να υποστηρίξει μια ιδέα ή να προκαλέσει ορισμένα αποτελέσματα που επιθυμεί ο διαφημιζόμενος.
 • Με την διαφήμιση δε γίνεται αντικειμενική ενημέρωση του κόσμου αλλά  παραπειστική με προβολή στον ανώτερο δυνατό βαθμό των θετικών στοιχείων και παραμερισμό ή παράλειψη των όποιων αρνητικών.

 

Β) ΜΕΣΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ:

 • Ραδιόφωνο
 • Τηλεόραση
 • Κινηματογράφος
 • Τύπος
 • Ηλεκτρονικός τύπος-διαδίκτυο.

 

Γ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ:

1) Απευθύνεται κυρίως στο συναίσθημα και λιγότερο στη λογική.

2)Στηρίζεται στον εντυπωσιασμό του πελάτη με πολλά μέσα: α)με την επανάληψη πολλές φορές της ίδιας φόρμουλας. β)με την επήρεια μιας «έγκυρης» εικόνας (π.χ. η εικόνα ενός ηθοποιού). γ)με τη δημιουργία της ψευδαίσθησης πως πρόκειται να αλλάξει η ζωή ολόκληρη, αν αγοράσει το διαφημιζόμενο προϊόν.

3)Χρησιμοποιεί την πλύση εγκεφάλου.

4)Χρησιμοποιεί τα είδωλα της εποχής.

5)Χρησιμοποιεί τη γυναίκα και ιδιαίτερα την εξωτερική της εμφάνιση.

6)Χρησιμοποιεί τη δύναμη της εικόνας και τις νέες τεχνολογίες (πολυτροπικά κείμενα)

7)Μεταχειρίζεται γλώσσα λιτή, απλοϊκή, λαϊκίστικη, συνθηματική, διανθισμένη με λεκτικές υπερβολές και λογοπαίγνια.

 

Δ) ΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ:

 • Ενημερώνει γρήγορα, άκοπα και άμεσα τον καταναλωτή για τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά.
 • Ενισχύει την παραγωγικότητα των βιομηχανικών μονάδων μέσω της αύξησης των πωλήσεων και επομένως αυξάνει την κερδοφορία τους.
 • Το παραπάνω συνεπάγεται επενδύσεις και επομένως αύξηση της απασχόλησης και καταπολέμηση της ανεργίας.
 • Δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας όχι μόνο στον κλάδο της παραγωγής, αλλά και σε άλλους τομείς που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με το χώρο της διαφήμισης: διαφημιστικές εταιρείες, κανάλια, Μ.Μ.Ε., τυπογραφεία κ.α.
 • Συμβάλλει μέσω του ανταγωνισμού στη βελτίωση της τιμής και της ποιότητας ομοειδών προϊόντων.
 • Τονώνει τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού μέσω της αύξησης των πωλήσεων και των εισπραττόμενων φόρων. Έτσι το κράτος μπορεί να πραγματοποιήσει και να επεκτείνει την κοινωνική του πολιτική(Δωρεάν Παιδεία και υγεία, προνοιακά επιδόματα σε αναξιοπαθούντες κ.α.)
 • Ευαισθητοποιεί σε θέματα συλλογικού ενδιαφέροντος: περιβαλλοντικά, κοινωνικά, αθλητικά, πολιτικά κ.α.

 

Ε) ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ:

 • Συντελεί στην υπερκατανάλωση και στον υλικό ευδαιμονισμό. Αυξάνονται οι επιθυμίες των ατόμων καθώς και η αγχώδης προσπάθεια για ικανοποίησή τους, η οποία όταν δεν πραγματοποιηθεί, οδηγεί το άτομο σε περιθωριακές ή αντικοινωνικές συμπεριφορές.
 • Περιορίζεται ο ελεύθερος και άρα ο προσωπικός χρόνος των ανθρώπων γιατί καταφεύγουν στην υπερεργασία προκειμένου να αυξήσουν τα έσοδά τους και έτσι να ικανοποιήσουν τις καταναλωτικές τους ανάγκες.
 • Περιορίζεται η ελευθερία βούλησης καθώς και η κριτική σκέψη των ατόμων λόγω της πλύσης εγκεφάλου που η διαφήμιση ασκεί.
 • Παραγκωνίζει τις πνευματικές και ηθικές αξίες της ζωής και υπονομεύει θεσμούς όπως η εργασία, η οικογένεια, η παιδεία, προσδίδοντάς τους εμπορικό ή υλιστικό χαρακτήρα.
 • Προσβάλλει και εξευτελίζει τη γυναικεία φύση και υπόσταση, καθώς αυτή εμφανίζεται ως ερωτικό αντικείμενο ταυτισμένο πάντα με κάποιο καταναλωτικό προϊόν.
 • Προβάλλει πολλές φορές επικίνδυνα και καταναλωτικά πρότυπα, ιδιαίτερα για τους νέους.
 • Οι υπέρογκες διαφημιστικές δαπάνες αυξάνουν πολλές φορές το κόστος των προϊόντων.
 • Προωθούν πολλές φορές τον αθέμιτο ανταγωνισμό (αρνητική διαφήμιση)
 • Εξαπατούν,  παραπλανούν και παραπληροφορούν αρκετές φορές τον καταναλωτή, καθώς προσπαθούν να τον πείσουν για ιδιότητες που δεν έχουν τα διαφημιζόμενα προϊόντα στο βαθμό που παρουσιάζονται ότι τις έχουν.

 

 

 

 

Επιμέλεια: Παναγιώτης Μποσιώλης, Φιλόλογος.

Αφήστε μια απάντηση