Ανασκαφή στην Ιεράπετρα

Άθικτος τάφος ανακαλύφτηκε στην Ιεράπετρα απο κάτοικο στην περιοχή του Κεντριού.

Άραγε ποσα μυστικα ακόμα του πολιτισμού μας κρύβονται βαθιά θαμένα στην γή και περιμένουν να τα ανακαλύψουμε.

Οι πληροφορίες που μας δίνει ο παρακάτω σύνδεσμος,  ο τάφος μπορεί να χρονολογηθεί περίπου από το:

1400 έως το 1200 π.Χ.

Πηγή φωτογραφίας: https://www.culture.gr/el/Information/SitePages/view.aspx?nID=2339

Από: Ρέιζερ Μίλο