Τα βήματα….

Η αρχή των πάντων είναι η έμπνευση.

Πηγή έμπνευσης και δημιουργίας αυτού του blog, αποτέλεσε η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

Το blog και οι δράσεις που το αφορούν γίνονται στο πλαίσιο του μαθήματος της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων της Α τάξης ΕΠΑΛ.

Στόχος μας είναι οι μαθητές:

να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,

να γίνουν δημιουργοί της ψηφιακής τεχνολογίας και όχι μόνο καταναλωτές αυτής,

να αντιληφθούν τη σημασία της διατήρησης και διάδοσης της πολιτιστικής κληρονομιάς η οποία σε συνδυασμό και με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, μπορεί να τους ανοίξει ορίζοντες για νέες προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης,

να αλλάξουν τη νοοτροπία ότι η πολιτιστική παράδοση είναι κάτι το οποίο δεν εξελίσσεται και δεν ακολουθεί την σύγχρονη εποχή. Να συνδέσουν το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον τους,

να ανοίξουν τους πολιτιστικούς τους ορίζοντες , γνωρίζοντας τα βασικά στοιχεία που έχουν δομήσει, με την πάροδο των ετών, την κοινωνική τους ταυτότητα,

να ενισχύσουν την αυτογνωσία και αυτοεκτίμηση τους.

Η διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος βασίστηκε στο ομαδοσυνεργατικό πνεύμα και τη δημιουργικότητα των μαθητών.

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες. 

 

Η κάθε ομάδα επέλεξε να ασχοληθεί με μια θεματική που θα αφορούσε την πολιτιστική μας κληρονομιά. 

Οι θεματικές που επιλέχθηκαν είναι : Τέχνη, Ανασκαφές, Νησος Χρυσή, Διατροφή, Χορός, Κρητική Μουσική.

Για κάθε θέμα δημοσιεύεται μια ανάρτηση στο blog η οποία πλαισιώνεται με φωτογραφίες, κείμενο, δημιουργίες των μαθητών και αποτελεί την δική τους οπτική για τον τρόπο που θέλουν να αποδοθεί το θέμα που πραγματεύονται.

Οι μαθητές εμπνέονται από:

  • Επισκέψεις σε μέρη πολιτιστικού ενδιαφέροντος της περιοχής μας
  • Συνεντεύξεις από ανθρώπους της πόλης μας που προάγουν την πολιτιστική κληρονομια του τόπου μας
  • Βιωματικές δράσεις
  • Συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο
  • Προσωπικές τους καλλιτεχνικές ανησυχίες