Το Τζαμί της Ιεράπετρας

 Το τζαμί της Ιεράπετρας είναι χτισμένο στην παλιά πόλη από τα τέλη του 19ου αιώνα, όταν οι Οθωμανοί κατέβαλαν και τροποποίησαν την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη . 

Το κτήριο είναι μεγάλο και σε καλή κατάσταση και φέρει επιγραφή από το κοράνι σε μαρμάρινη πλάκα στην είσοδο. Ο μιναρές που επισκευάστηκε το 1953 και εποπτεύει ολόκληρη την περιοχή.

    

Από τον μαθητή: Μεσούλλι Φαμπιάν