Από την ελιά…. στο λάδι

Μάθαμε τί γίνεται 4 μήνες τον χρόνο (από Νοέμβριο έως Μάρτιο) στα ελαιουργεία της περιοχής

  • Παραλαβή των ελαιόκαρπων και ζύγισμα.
  • Αποφύλλωση , δηλαδή ο χωρισμός των φύλλων απο τον καρπό, είναι αρκετά σημαντικός. Η σύνθλιψη του ελαιοκάρπου  έχει μεγάλη ποσότητα φύλλων που δίνει πικρή γέυση και εμπλουτίζει χλωροφύλλη που δρα αρνητικά στην ποιότητα του.
  • Πλύσιμο των καρπών: το πλυντήριο ελιάς λειτουργεί με τη ροή ρέυματος νερού της λεκάνης πλυσίματος.
  • Σπάσιμο και άλεση: οπου συνθλίβεται ο καρπός με την χρήση μηχανικών σφυριών, μετα το πλύσιμο χρησιμοποιείται ενας ελικοειδής μεταφορέας ελιάς εφοδιασμού με πυραμιδομορφή λεκάνη για την μεταφορά ελιάς στον χειρόμυλο.
  • Μάλαξη, όπου μαλάσσεται ή «ελαιοζύμη» .
  • Φυσοκεντριστήρας, όπου διαχωρίζεται ο πυρήνας(κουκούτσι).
  • Παραβαλή του ελαιολάδου απο την ελαιοζύμη.
  • Τελικός διαχωρισμός, όπου χωρίζεται το λάδι απο το νερό.
  • Τυποποίηση.