6.12.25 Ενσωμάτωση βιβλίου από το storyjumper.com

17 Φεβρουαρίου 2021 Δεν επιτρέπονται σχόλια

Για να ενσωματώσετε σε ένα άρθρο/σελίδα σας ένα βιβλίο από το https://www.storyjumper.com/ αρκεί να αντιγράψετε το URL του βιβλίου (δίχως να το κάνετε σύνδεσμο) μέσα σε ένα άρθρο σας.

Μετά την δημοσίευση του άρθρου το βιβλίο θα εμφανιστεί ενσωματωμένο στο κείμενο σας.

Ένα παράδειγμα μπορείτε να δείτε στο https://blogs.sch.gr/stergatu/storyjumper/