Η τεχνολογία, τα smartphones και τα social media αποτελούν πλέον ένα τεράστιο κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων. Το πλήθος των δυνατοτήτων που προσφέρει το διαδίκτυο στον τομέα της επικοινωνίας και […]

Το Ηλιακό Σύστημα περιλαμβάνει τον Ήλιο και όλα τα αντικείμενα τα οποία κινούνται σε τροχιά γύρω από αυτόν μέσα στο πεδίο βαρύτητάς του, είτε περιστρεφόμενα άμεσα γύρω από αυτόν είτε κινούμενα σε τροχιές γύρω […]

6bd3341e 487f 44db afc0 ae15591cb02e

Η Κολύμβηση είναι άθλημα κίνησης μέσα στο νερό. Ως οργανωμένο άθλημα, η κολύμβηση είναι επινόηση των νεότερων χρόνων. Ως μέσο ψυχαγωγίας συναντάται μεταξύ των πρώτων δραστηριοτήτων που δοκίμασε ο άνθρωπος επάνω […]