Αρχική » ανεξάρτητη μελέτη (independent study)

Αρχείο κατηγορίας ανεξάρτητη μελέτη (independent study)

Μάρτιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Kατηγορίες

Ιστορικό

Ανατιθέμενες ερωτήσεις (assigned questions)

Η μέθοδος των ανατιθέμενων ερωτήσεων εξυπηρετεί τη διδασκαλία γεγονότων, εννοιών, επιχειρημάτων, απόψεων και γενικευμένων θέσεων, είτε ως μέσο για την εισαγωγή τους στους μαθητές είτε ως μέσο επανάληψης. Πρόκειται για ερωτήσεις που ετοιμάζει ο εκπαιδευτικός και αναθέτει στους μαθητές του ατομικά ή ομαδικά για να προετοιμάσουν και να απαντήσουν ερευνώντας και βρίσκοντας στοιχεία. Οι απαντήσεις τους συζητιούνται μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτικό.

Πιο αποτελεσματικές είναι οι ερωτήσεις που διατυπώνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι εφικτή η απάντησή τους μόνο με μηχανική αναζήτηση ή αντιγραφή ενός βιβλίου. Η κατάλληλη επιλογή ερωτήσεων προωθεί ανώτερες λειτουργίες σκέψης (higher-order thinking), δεξιότητες επίλυσης προβλήματος, λήψης αποφάσεων, καθώς και την ανατροφοδότηση. Αποτελεσματικότερες μαθησιακά είναι οι ερωτήσεις που απευθύνονται σε όλα τα μαθησιακά στυλ και που έχουν περισσότερες από μία απαντήσεις.

πηγή: http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/assignedqu/index.html

Φύλλα καταγραφής της μάθησης (learning logs)

learning_logs.jpg Πρόκειται για ένα είδος σύντομου και συχνού σχολιασμού του μαθητή πάνω στην ατομική του πορεία μάθησης. Οι μαθητές κατά το κλείσιμο ενός μαθήματος ή μιας ενότητας καταγράφουν σε φύλλα μάθησης τα προσωπικά τους συναισθήματα μαζί με περιεχόμενο ή διαδικασίες που γνώρισαν και εφάρμοσαν και έτσι τα συνειδητοποιούν καλύτερα. Ο αναστοχασμός (reflection) βοηθάει στην ατομική ανάπτυξη των μαθητών, καθιστώντας ορατά πρότυπα στην μάθηση και τη συμπεριφορά τους.

Η μέθοδος αυτή συνδέεται κυρίως με τα γλωσσικά μαθήματα αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί γενικότερα σαν μέσο επικοινωνίας μαθητών, καθηγητών και γονέων. Παρουσιάζει ομοιότητες με τον ατομικό φάκελο εργασιών του μαθητή (portfolio) και τη μαθητική δημοσιογραφία (journals), καθώς όλες αυτές οι μέθοδοι βελτιώνουν τις δεξιότητες γραφής, ανάγνωσης και αναγνώρισης αρετών γραπτού κειμένου. Σε αντίθεση όμως με τον προσωπικό τόνο και την ελεύθερη ροή των δημοσιεύσεων, τα φύλλα καταγραφής μάθησης είναι πιο αντικειμενικά και απρόσωπα. Μπορούν να περιλαμβάνουν στοιχεία από διάφορα μαθήματα (επίλυση μαθηματικών προβλημάτων, πειράματα εργαστηρίων, ερωτήσεις για διαλέξεις και κείμενα, λίστες βιβλίων χρήσιμων για διάβασμα και ασκήσεις για το σπίτι). Συνήθως οι μαθητές απαντούν σε ερωτήματα, όπως τι διδάχθηκαν ή έμαθαν στο μάθημα, τι βρίσκουν ενδιαφέρον και τι απορίες τους γεννιούνται, πού μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη νέα γνώση και πώς μπορούν να τη συνδέσουν με αυτά που ήδη ξέρουν.

Οι μαθητές μπορούν στα φύλλα καταγραφής της μάθησης να υποδεικνύουν στους συμμαθητές τους τρόπους επίλυσης ενός προβλήματος, να περιγράφουν μια ιστορική περίοδο υποδυόμενοι το ρόλο ενός ιστορικού προσώπου ή από άλλες οπτικές γωνίες, εστιάζοντας σε γεγονότα, αποφάσεις, αιτίες και συνθήκες, ή μπορούν να καταγράφουν τι γνωρίζουν για ένα συγκεκριμένο θέμα, για να ακολουθήσει συλλογική συζήτηση και συλλογή διαφορετικών απόψεων και ιδεών.

Η αξιολόγηση των καταγραφών αυτών γίνεται σε σύντομο διάστημα (3-5 λεπτά για κάθε μαθητή), ανάλογα με το μέγεθος της τάξης και τα χρονικά περιθώρια. Οι ομαδικές εργασίες και η μείωση του χρόνου για κάθε μαθητή επιτρέπει να ακουστούν περισσότεροι μαθητές.

πηγή: http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/logs/index.html

Ερευνητικά προγράμματα (research projects)

Ένα ερευνητικό πρόγραμμα ωθεί τους μαθητές στην εξάσκηση γλωσσικών δεξιοτήτων μέσα από την ανάγνωση, καταγραφή, οργάνωση και χρησιμοποίηση πληροφοριών.  Οι μαθητές μαθαίνουν να αποκτούν πρόσβαση στην πληροφορία, να οργανώνουν και να μοιράζονται ιδέες, να εκμεταλλεύονται πλήθος πηγών και βιβλιογραφικών αναφορών, ανταποκρινόμενοι στους μαθησιακούς και ερευνητικούς τους στόχους. Τα στάδια που συνήθως έχει είναι: α) ο καθορισμός του σκοπού και του θέματος, β) η συλλογή πληροφοριών, γ) η οργάνωση και δ) ο διαμοιρασμός τους. Η εξοικείωση των μαθητών με ερευνητικά προγράμματα μπορεί να γίνει αρχικά μέσα από ομαδικές δραστηριότητες και στη συνέχεια με ατομικές.

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συζητήσει με τους μαθητές το θέμα και το σκοπό της έρευνας, χαρτογραφώντας τα ενδιαφέροντα, τις απορίες και τις ιδέες τους, και προσδιορίζοντας πιθανές κατευθύνσεις της έρευνας. Μπορεί να αναθέσει τα ερευνητικά ζητήματα σε μαθητές ατομικά, σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες, ανταποκρινόμενος στις ατομικές ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους και με καταιγισμό ιδεών (brainstorming) να καθοριστούν πηγές πληροφόρησης εντός και εκτός σχολείου (π.χ. βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, εγκυκλοπαίδειες, χάρτες, αποσπάσματα ταινιών κλπ.).

Ο βοηθητικός ρόλος του εκπαιδευτικού στην μαθητική έρευνα εντοπίζεται στον προσδιορισμό των βασικών ιδεών, γεγονότων και λεπτομερειών, στην ερμηνεία πληροφοριών που βρίσκονται ενός εικόνων, χαρτών, γραφημάτων και διαγραμμάτων, στον εντοπισμό απόψεων και προκαταλήψεων, στην σύνοψη και απόδοση της πληροφορίας από τον μαθητή και στην καταγραφή των βασικών ιδεών και λεπτομερειών (π.χ. με τη χρήση υποκεφαλίδων ή την καταγραφή φράσεων ή  λέξεων-κλειδιών, με την σωστή βιβλιογραφική αναφορά στην πηγή προέλευσης της πληροφορίας).

Οι μαθητές αφού συλλέξουν τις πληροφορίες που απαντούν στα ερωτήματα της έρευνάς τους θα πρέπει να την οργανώσουν με την σωστή σειρά. Θα πρέπει να συλλογιστούν το πιθανό ακροατήριό τους και τους πιθανούς τρόπους διαμοιρασμού του ερευνητικού τους αποτελέσματος (προφορική ομιλία, γραπτή αναφορά, παρουσίαση, συγγραφή κεφαλαίων ή και βιβλίου, καλλιτεχνική αναπαράσταση (χορός, δραματοποίηση, μουσική).

Χρήσιμες στρατηγικές για τα ερευνητικά προγράμματα είναι ο καταιγισμός ιδεών, η κατηγοριοποίηση, η συνδιάσκεψη, η συνεργατική μάθηση, οι συζητήσεις, το λεξιλόγιο βασικών όρων, η συγγραφή άρθρων, κεφαλαίων , η δικτύωση (οπτική αναπαράσταση σχέσεων ανάμεσα σε έννοιες, ιδέες και γεγονότα) κλπ.

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αξιολογήσει την ικανότητα των μαθητών να βρίσκουν και να χρησιμοποιούν ποικίλες πηγές πληροφόρησης, την ποιότητα επικοινωνίας τους με τους συνεργάτες τους, την λογική οργάνωση των βασικών ιδεών, την κατάλληλη επιλογή της μορφής του τελικού προϊόντος της έρευνας και τους τρόπους διαμοιρασμού και κατανόησης της πληροφορίας.

πηγή: http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/researchprojects/index.html

Μαθησιακά συμβόλαια (Learning contracts)

Τα μαθησιακά συμβόλαια σχεδιάζονται με σκοπό να προσαρμόσουν την διδασκαλία στους εξατομικευμένους ρυθμούς και δυνατότητες των μαθητών, ώστε να κατακτήσουν έννοιες και γνώσεις σύμφωνα με τις ικανότητες και τις εμπειρίες τους, αναπτύσσοντας παράλληλα υπευθυνότητα και ανεξάρτητη μάθηση. Εκτός από ατομικά μπορούν να είναι και ομαδικά.

Ο εκπαιδευτικός καθορίζει μαθησιακούς στόχους, εκπαιδευτικές πηγές και χρονικά περιθώρια. Καθώς οι μαθητές εξοικειώνονται με τα μαθησιακά συμβόλαια, μπορεί ο διδάσκων να τους εμπλέκει σταδιακά περισσότερο στον καθορισμό των στόχων. Επίσης μπορούν να επιλέγουν ανάμεσα σε μεθόδους δραστηριότητας και μορφές τελικού προϊόντος με το οποίο θα επιδεικνύουν τη μάθησή τους. Σταδιακά οι μαθητές μαθαίνουν να επιλέγουν σωστά και γίνονται πιο ανεξάρτητοι στην χρήση πηγών, στην επιλογή στόχων, στην ικανότητα να διδάσκουν τον εαυτό τους και στον διαμοιρασμό της νέας γνώσης με τους συμμαθητές τους.

Ο σχεδιασμός του μαθησιακού συμβολαίου μπορεί να ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία:Ο εκπαιδευτικός αρχικά διαγιγνώσκει τις μαθησιακές ανάγκες αναπτύσσοντας ένα μοντέλο ικανότητας. Στη συνέχεια καθορίζει τους μαθησιακούς στόχους που ανταποκρίνονται στις παραπάνω ανάγκες και τις μαθησιακές πηγές που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές του. Ο καθορισμός των μαθησιακών αποτελεσμάτων γίνεται με όρους γνώσεων, δεξιοτήτων, κατανόησης, στάσεων και αξιών. Επίσης καθορίζει τους τρόπους πιστοποίησης και συλλογής των αποτελεσμάτων αυτών. Το συμβόλαιο δημοσιεύεται σε κάποιο μέσο (ψηφιακό ή μη) και εκπληρώνεται με την αξιολόγηση των ποικίλων μαθησιακών δραστηριοτήτων, όταν ολοκληρώνονται και ανακοινώνονται σε όλους. Τα συμβόλαια συμφωνούνται αμοιβαία, αξιολογούνται από όλους και μπορούν να τροποποιούνται καθώς το έργο προχωράει.

Για να δείτε παραδείγματα μαθησιακών συμβολαίων πατήστε εδώ.

πηγή: http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/learningcontracts/index.html

Μαθητική δημοσιογραφία (Journals)

Πρόκειται για μέθοδο διδασκαλίας που εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. Μέσα από τη γραφή οι μαθητές γνωρίζουν νέες ιδέες, σχολιάζουν και αναδεικνύουν θέματα προσωπικού ενδιαφέροντος, αντανακλώντας πάνω στη σκέψη τους. Δημοσιογραφώντας οι μαθητές καταγράφουν ατομικές ιδέες, συναισθήματα, λέξεις και εκφράσεις που έχουν ακούσει, πράγματα και πληροφορίες που ενδιαφέρουν τους περισσότερους, χωρίς να φοβούνται για το βαθμό.

σχολική δημοσιογραφίαΟ εκπαιδευτικός πρέπει να αποφασίσει τι είδους δημοσιογραφία θέλει να χρησιμοποιήσει στην τάξη του. Η γραφική ύλη μπορεί να ποικίλλει (ηλεκτρονική ή κλασική μορφή με φύλλα που προστίθενται και αφαιρούνται εύκολα). Θα πρέπει να δείξει στους μαθητές του ένα μοντέλο και να συνεργαστεί με την τάξη για να γράψουν μια παραδειγματική απάντηση, ώστε οι μαθητές να καταλάβουν πώς θα γράψουν τις δικές τους απαντήσεις. Επίσης θα πρέπει να προγραμματίζεται χρόνος για δημοσιογραφικές δραστηριότητες, ώστε όλοι οι μαθητές να συμμετέχουν.

Ο διδάσκων μπορεί να κάνει σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις και προτάσεις για τον τρόπο γραφής των μαθητών, ενθαρρύνοντας την παραγωγή ενός τελικού προϊόντος το οποίο και μπορεί να βαθμολογήσει. Θα πρέπει οι δημοσιογραφικές καταγραφές των μαθητών να περιέχουν αναστοχαστικά σχόλια, συνειδητοποιώντας τις επιπτώσεις για την ζωή τους, και όχι απλώς να περιγράφουν σε στυλ ημερολογίου τα σχολικά δρώμενα.

Η μαθητική δημοσιογραφία μπορεί να έχει πολλές μορφές: α) προσωπική (οι μαθητές γράφουν ελεύθερα για το τι νιώθουν, τι σκέπτονται και για θέματα που τους ενδιαφέρουν), β) διαλογική (ο μαθητής κάνει διάλογο σε γραπτή μορφή με τους συμμαθητές του ή τον διδάσκοντα, σχολιάζοντας και δεχόμενος σχόλια), γ) κριτική (ο μαθητής σχολιάζει αναγνώσματά του, τα αξιολογεί, θέτει ερωτήματα), δ) επιστημονική (ο μαθητής καταγράφει παρατηρήσεις και δικά του συμπεράσματα από τα επιστημονικά μαθήματα που διδάσκεται, μπορεί να χρησιμοποιεί διαγράμματα, γραφήματα, δεδομένα πάνω σε πειράματα και εξερευνήσεις), ε) μαθηματική (ο μαθητής εκφράζει σκέψεις πάνω σε μαθηματικές έννοιες και προβλήματα, κατακτώντας έτσι μαθηματικές έννοιες), στ) καλλιτεχνική (ο μαθητής συλλέγει υλικό πηγών και ερευνών και πειραματίζεται δημιουργικές διαδικασίες).

Ο διδάσκων θα πρέπει να δίνει έμφαση στο περιεχόμενο των δημοσιεύσεων του μαθητή, αξιολογώντας θετικά χαρακτηριστικά, όπως προσωπικές παρατηρήσεις και ερωτήματα, προβλέψεις και υποθέσεις, αναφορές σε προσωπικές εμπειρίες και αναστοχασμό.

πηγή: http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/journal/index.html

Διδασκαλία με την υποστήριξη υπολογιστή (computer-assisted instruction, CAI)

computer-assisted-instruction.gifΤα προγράμματα διδασκαλίας με την υποστήριξη υπολογιστή βοηθούν τους μαθητές να επιλύσουν προβλήματα σε πλαίσια μιας ομάδας ή να εργαστούν ατομικά πάνω στις προσωπικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, ακολουθώντας το δικό τους ρυθμό μάθησης. Προσφέρουν στους μαθητές άμεσης ανατροφοδότηση και τρόπους ανίχνευσης της σωστής απάντησης στις ερωτήσεις των δοκιμασιών, που δομούνται με βάση το βαθμό δυσκολίας και επιτρέπουν στο μαθητή να προχωρήσει αφού πρώτα κατακτήσει βασικές δεξιότητες.

Τα προγράμματα αυτά περιέχουν συνήθως διαγνωστικά τεστ πριν τη διδασκαλία και μετά, παρουσιάζουν το μαθησιακό υλικό με τρόπο πλοήγησης, επιτρέπουν την επανάληψη ασκήσεων για τη βελτίωση συγκεκριμένων δεξιοτήτων, προσφέρουν ευχάριστο περιβάλλον μάθησης μετατρέποντας τη μάθηση σε δραστηριότητα παιχνιδιού και καταγράφουν την επίδοση των μαθητών ώστε να είναι ορατές οι αδυναμίες τους στο διδάσκοντα και στους ίδιους.

πηγή: http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/cai/index.html

Ανεξάρτητη Μελέτη (Independent Study)

 

Οι στρατηγικές διδασκαλίας που περιλαμβάνονται στην ανεξάρτητη μελέτη στοχεύουν στην αύξηση της εμπιστοσύνης των μαθητών στον εαυτό τους και στην ενίσχυση των δικών τους πρωτοβουλιών για αυτοβελτίωση. Η ανεξάρτητη μελέτη των μαθητών λαμβάνει χώρα υπό την επίβλεψη και τις οδηγίες του διδάσκοντα και μπορεί να έχει ομαδικό χαρακτήρα (σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες).

πηγή: http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/indepen.html

 

 

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση