Κατανόηση

Παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες

Ψυχική ανθεκτικότητα και επιτραπέζια παιχνίδια

Ψυχική ανθεκτικότητα και επιτραπέζια παιχνίδια Μπατγίδου Κατερίνα   Ο Rutter (1999) διευρύνει τον όρο της ψυχικής ανθεκτικότητας και την ορίζει  ως μια  ικανότητα αντιμετώπισης αντίξοων συνθηκών με επιτυχία από το ίδιο το άτομο, την οικογένεια, το σχολείο και την κοινωνία. Συνεπώς η ψυχική ανθεκτικότητα είναι ένα συνδυασμός παραμέτρων που σχετίζονται με την ατομική ευαλωτότητα,  προσαρμοστικότητα, […]