Πληροφορική στη Σχολική Εκπαίδευση

Σκοπός του ιστολογίου είναι η ενημέρωση και επικοινωνία των εκπαιδευτικών Πληροφορικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Εδώ αναρτώνται νέα (οδηγίες διδασκαλίας, νομοθεσία κλπ) καθώς και υποστηρικτικό υλικό που μπορεί να φανεί χρήσιμο στους συναδέλφους που διδάσκουν πληροφορική στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Θανάσης Μπασούνας – Σύμβουλος Εκπαίδευσης ΠΕ 86 Ιωαννίνων


Δημιουργία και διαχείριση ιστολογίου στο ΠΣΔ – Οδηγός