ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ

ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΛΑ blog

Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στιχ. 1178 (Ηρακλής)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ηλικιωμένοι, παιδιά-γονείς με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Τον καλύτερο νόμο βρήκε αυτός που υπακούει τον πατέρα του
νόμον κάλλιστον ἐξευρόντα, πειθαρχεῖν πατρί.

Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στιχ. 952 (χορός)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δυστυχία-συμφορές με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Είναι το ίδιο πράγμα να έχεις (συμφορές) με το να περιμένεις καινούριες
κοινὰ δ’ ἔχειν τε καὶ μέλλειν.

Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στιχ. 943-946 (τροφός)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δυστυχία-συμφορές, ζωή με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Όποιος λογαριάζει πως θα ζήσει δύο ή και περισσότερες ημέρες, ματαιοδοξεί· γιατί δεν υπάρχει αύριο, χωρίς κάποιος να πάθει κακό τη σημερινή ημέρα
εἴ τις δύο ἢ καί τι πλείους ἡμέρας λογίζεται, μάταιός ἐστιν• οὐ γὰρ ἔσθ’ ἥ γ’ αὔριον, πρὶν εὖ πάθῃ τις τὴν παροῦσαν ἡμέραν.

Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στιχ. 723-728 (Χορός-Δηιάνειρα)

αδικία-ανομία-παρανομία, αποφάσεις, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ελπίδα, οργή-θυμός, σφάλματα-παθήματα με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

ΧΟ. Πρέπει να φοβάται κανείς τις κακές πράξεις,
αλλά μέχρι να ολοκληρωθούν δεν πρέπει να χάνει κάθε ελπίδα
ΔΗ. Δεν είναι δυνατόν, όταν κάποιος δεν παίρνει συνετές αποφάσεις,
να δώσει θάρρος η ελπίδα
ΧΟ. Αλλά γι’ αυτούς που σφάλλουν ακούσια
αρμόζει ήρεμος θυμός, το ίδιο πρέπει και σε σένα
ΧΟ. Ταρβεῖν μὲν ἔργα δείν’ ἀναγκαίως ἔχει,
τὴν δ’ ἐλπίδ’ οὐ χρὴ τῆς τύχης κρίνειν πάρος.
ΔΗ. Οὐκ ἔστιν ἐν τοῖς μὴ καλοῖς βουλεύμασιν
οὐδ’ ἐλπὶς ἥτις καὶ θράσος τι προξενεῖ.
ΧΟ. ᾿Αλλ’ ἀμφὶ τοῖς σφαλεῖσι μὴ ‘ξ ἑκουσίας
ὀργὴ πέπειρα, τῆς σε τυγχάνειν πρέπει.

Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στιχ. 669-670 (Δηιάνειρα)

αβεβαιότητα, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, επιφυλακτικότητα, ορθή κρίση, συμβουλές, σωφροσύνη-σύνεση με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Ποτέ δε θα συμβούλευα κάποιον να δείξει προθυμία για πράξη με άγνωστο αποτέλεσμα
μήποτ’ ἂν προθυμίαν ἄδηλον ἔργου τῳ παραινέσαι λαβεῖν.

Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στιχ. 596-597 (Δηιάνειρα)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, σιωπή με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Αν ετοιμάζεις κάτι στα κρυφά, ακόμα κι αν είναι κακή πράξη, ποτέ δε θα σε ντροπιάσει
ὡς σκότῳ κἂν αἰσχρὰ πράσσῃς, οὔποτ’ αἰσχύνῃ πεσῇ.

Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στιχ. 582-583 (Δηιάνειρα)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, κακία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Πράξεις κακές ούτε τις ξέρω ούτε θέλω να τις μάθω, κι αυτές που τολμούν τέτοιες πράξεις τις μισώ
Κακὰς δὲ τόλμας μήτ’ ἐπισταίμην ἐγὼ μήτ’ ἐκμάθοιμι, τάς τε τολμώσας στυγῶ.

Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στιχ. 547-549 (Δηιάνειρα)

άντρας, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, γυναίκα, έρωτας με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Γιατί βλέπω τη νεότητα εκείνης να γλυκοφουντώνει, ενώ τη δική μου να μαραίνεται· στον άντρα αρέσει να κόβει με πόθο της νιότης τον ανθό και ν’ αποτραβιέται από τις ώριμες
῾Ορῶ γὰρ ἥβην τὴν μὲν ἕρπουσαν πρόσω, τὴν δὲ φθίνουσαν• ὧν ἀφαρπάζειν φιλεῖ ὀφθαλμὸς ἄνθος, τῶν δ’ ὑπεκτρέπει πόδα

Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στιχ. 458-459 (Δηιάνειρα)

αλήθεια, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Το να μη γνωρίζω την αλήθεια θα με έθλιβε πολύ· το να τη μάθω τι κακό να μου κάνει;
τὸ μὴ πυθέσθαι, τοῦτό μ’ ἀλγύνειεν ἄν• τὸ δ’ εἰδέναι τί δεινόν;

Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στιχ. 441-444 (Δηιάνειρα)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, έρωτας με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Δε στέκει καλά στα μυαλά του όποιος πάει να χτυπηθεί με τον έρωτα σαν πυγμάχος. Γιατί αυτός εξουσιάζει και τους θεούς ακόμα, όπως του αρέσει, και βέβαια και μένα
῎Ερωτι μὲν γοῦν ὅστις ἀντανίσταται πύκτης ὅπως ἐς χεῖρας οὐ καλῶς φρονεῖ.
Οὗτος γὰρ ἄρχει καὶ θεῶν ὅπως θέλει, κἀμοῦ γε

Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στιχ. 434-435 (Λίχας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, διάλογος-συζήτηση, σωφροσύνη-σύνεση με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Δεν είναι χαρακτηριστικού συνετού ανθρώπου το να συζητά μ’ έναν τρελό
Τὸ γὰρ νοσοῦντι ληρεῖν ἀνδρὸς οὐχὶ σώφρονος.

Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στιχ. 425-426 (Λίχας)

αλήθεια, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, φήμη με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Δεν είναι το ίδιο να αναπαράγεις μια φήμη με το να γνωρίζεις την αλήθεια
ταὐτὸ δ’ οὐχὶ γίγνεται δόκησιν εἰπεῖν κἀξακριβῶσαι λόγον.

Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στιχ. 296-297 (Δηιάνειρα)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δυστυχία-συμφορές, ευμετάβολο ζωής, ευτυχία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Όμως είναι ανάγκη αυτοί που εξετάζουν καλά τα πάντα να φοβούνται μήπως και αυτός που ευτυχεί πέσει κάποτε σε βάσανα
῞Ομως δ’ ἔνεστι τοῖσιν εὖ σκοπουμένοις ταρβεῖν τὸν εὖ πράσσοντα μὴ σφαλῇ ποτε.

Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στιχ. 144-148 (Δηιάνειρα)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, νέοι με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Γιατί η νεότητα βόσκει μες στα όνειρά της και ούτε η ζέστη του ήλιου ούτε η βροχή ούτε ο αέρας την κλονίζουν, αλλά υψώνεται έξω από κόπους στις απολαύσεις της ζωής
Τὸ γὰρ νεάζον ἐν τοιοῖσδε βόσκεται χώροισιν αὑτοῦ, καί νιν οὐ θάλπος θεοῦ, οὐδ’ ὄμβρος, οὐδὲ πνευμάτων οὐδὲν κλονεῖ, ἀλλ’ ἡδοναῖς ἄμοχθον ἐξαίρει βίον ἐς τοῦθ’

Σοφοκλής, Τραχίνιαι, στιχ. 126-137 (χορός)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δυστυχία-συμφορές, ευμετάβολο ζωής, ευτυχία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 24, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Γιατί τίποτα χωρίς βάσανα δεν έδωσε στους ανθρώπους ο βασιλιάς των πάντων, ο Δίας· αλλά ο πόνος και η χαρά σε όλους κάνουν κύκλο, όπως κυκλικά γυρίζει ο αστερισμός της Άρκτου. Γιατί στους ανθρώπους ούτε το μαύρο σκοτάδι ούτε οι συμφορές ούτε τα πλούτη μένουν, αλλά φεύγουν γρήγορα, έρχονται και παρέρχονται, φέρνοντας χαρές και πίκρες σε όλους
ἀνάλγητα γὰρ οὐδ’ ὁ πάντα κραίνων βασιλεὺς ἐπέβαλε θνατοῖς Κρονίδας• ἀλλ’ ἐπὶ πῆμα καὶ χαρὰ πᾶσι κυκλοῦσιν, οἷον ῎Αρκτου στροφάδες κέλευθοι. Μένει γὰρ οὔτ’ αἰόλα νὺξ βροτοῖσιν οὔτε Κῆρες οὔτε πλοῦτος, ἀλλ’ ἄφαρ βέβακε, τῷ δ’ ἐπέρχεται χαίρειν τε καὶ στέρεσθαι


Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων