ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ

ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΛΑ blog

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, στιχ. 617 (χορός)

αποφάσεις, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, βιασύνη, ορθή κρίση, σκέψη, σοφία με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 5, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Αυτοί που σκέφτονται βιαστικά σφάλλουν
φρονεῖν γὰρ οἱ ταχεῖς οὐκ ἀσφαλεῖς

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, στιχ. 380-382 (Οιδίποδας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, μοναρχία, πλούτος και ευτυχία, φθόνος, χρήμα με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 5, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Πλούτε και βασιλεία, τέχνη των τεχνών, πόσος φθόνος για σας δημιουργείται μέσα στην πολυπόθητη ζωή του ανθρώπου
῏Ω πλοῦτε καὶ τυραννὶ καὶ τέχνη τέχνης ὑπερφέρουσα, τῷ πολυζήλῳ βίῳ ὅσος παρ’ ὑμῖν ὁ φθόνος φυλάσσεται

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, στιχ.49-51 (Ιερέας)

αποφάσεις, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ηγέτης, πολιτικός άρχοντας με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 5, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Δε θα θυμάται κανείς την καλή σου βασιλεία, αν ορθοποδήσουμε αργότερα και τσακιστούμε τώρα, γι’ αυτό και με ασφάλεια στήριξε και ανόρθωσε τη χώρα
ἀρχῆς δὲ τῆς σῆς μηδαμῶς μεμνώμεθα στάντες τ’ ἐς ὀρθὸν καὶ πεσόντες ὕστερον, ἀλλ’ ἀσφαλείᾳ τήνδ’ ἀνόρθωσον πόλιν

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, στιχ. 87-88 (κρέων)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δυστυχία-συμφορές με ετικέτες , στις Φεβρουάριος 5, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Γιατί πιστεύω πως και από τις θλίψεις, αν τύχει στο τέλος και ξεφύγεις, όλα είναι καλά (τέλος καλό, όλα καλά)
λέγω γὰρ καὶ τὰ δύσφορ’, εἰ τύχοι κατ’ ὀρθὸν ἐξελθόντα, πάντ’ ἂν εὐτυχεῖν

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, στιχ. 614-615 (Κρέων)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη, χρόνος με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

μόνο ο χρόνος φανερώνει τον δίκαιο άντρα· τον κακό καιμια μέρα φτάνει για να τον μάθεις
χρόνος δίκαιον ἄνδρα δείκνυσιν μόνος• κακὸν δὲ κἂν ἐν ἡμέρᾳ γνοίης μιᾷ

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, στιχ. 1528-1530 (χορός)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ευτυχία, ζωή, θάνατος με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Κανέναν άνθρωπο δεν πρέπει να μακαρίζουμε πριν δούμε την τελευταία του μέρα, πριν περάσει το τέλος της ζωής του χωρίς πόνο
θνητὸν ὄντ’ ἐκείνην τὴν τελευταίαν ἰδεῖν ἡμέραν ἐπισκοποῦντα μηδέν’ ὀλβίζειν, πρὶν ἂν τέρμα τοῦ βίου περάσῃ μηδὲν ἀλγεινὸν παθών

Σοφοκλής, Οιδίπους Τύραννος, στιχ. 1390 (Οιδίποδας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δυστυχία-συμφορές, σκέψη με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Είναι ωραίο όταν έχεις τη σκέψη σου μακριά από τις δυστυχίες
τὸ γὰρ τὴν φροντίδ’ ἔξω τῶν κακῶν οἰκεῖν γλυκύ

Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ, στιχ. 1197-1198 (Αντιγόνη)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, οργή-θυμός με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Του κακού θυμού πόσο κακό είναι το τέλος!
κακοῦ θυμοῦ τελευτὴν ὡς κακὴ προσγίγνεται

Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ, στιχ. 658-660 (Θησέας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, οργή-θυμός με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Και οι πολλές απειλές πάνω στον πολύ θυμό μάταια ξεστομίζονται, αφού όταν ο νους επανέρχεται, αποδεικνύονται φρούδες οι απειλές
Πολλαὶ δ’ ἀπειλαὶ πολλὰ δὴ μάτην ἔπη θυμῷ κατηπείλησαν, ἀλλ’ ὁ νοῦς ὅταν αὑτοῦ γένηται, φροῦδα τἀπειλήματα

Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ, στιχ. 1026-1027 (Θησέας)

αδικία-ανομία-παρανομία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, πονηριά με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Αυτά που αποκτούνται με δόλο και όχι με τι δίκιο δεν είναι βέβαια
τὰ γὰρ δόλῳ τῷ μὴ δικαίῳ κτήματ’ οὐχὶ σῴζεται

Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ, στιχ. 880 (Κρέων)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δίκαιο-δικαιοσύνη με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Στα δίκαια και ο μικρός νικά τον μεγάλο
Τοῖς τοι δικαίοις χὠ βραχὺς νικᾷ μέγαν.

Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ, στιχ. 1211-1220 (χορός)

απληστία-πλεονεξία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, μέτρο, χρόνος με ετικέτες , στις Ιανουάριος 25, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Όποιος στη ζωή του επιδιώκει πράγματα πάνω από το μέτρο και αφήνει τη μετριοπαθή ζωή, θα φανεί, σύμφωνα τουλάχιστον με τη δική μου γνώμη, ότι τον διακατέχει η ανοησία. Κι αυτό γιατί ο μακρύς χρόνος τα πολλά τα οδηγεί κοντά στη λύπη, ενώ τα ευχάριστα δε θα τα δει πουθενά όποιος επιζητεί τα παραπάνω του δέοντος·
῞Οστις τοῦ πλέονος μέρους χρῄζει τοῦ μετρίου παρεὶς ζώειν, σκαιοσύναν φυλάσσων ἐν ἐμοὶ κατάδηλος ἔσται.᾿Επεὶ πολλὰ μὲν αἱ μακραὶ ἁμέραι κατέθεντο δὴ λύπας ἐγγυτέρω, τὰ τέρποντα δ’ οὐκ ἂν ἴδοις ὅπου, ὅταν τις ἐς πλέον πέσῃ τοῦ δέοντος• ὁ δ’ ἐπίκουρος ἰσοτέλεστος, ῎Αϊδος ὅτε Μοῖρ’ ἀνυμέναιος ἄλυρος ἄχορος ἀναπέφηνε, θάνατος ἐς τελευτάν.

Σοφοκλής, Αντιγόνη, στιχ. 387 (φύλακας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ορθή κρίση, σκέψη, σοφία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 20, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Η δεύτερη σκέψη διαψεύδει την πρώτη [στερνή μου γνώση να σ᾿ είχα πρώτα]
ψεύδει γάρ ἡ ᾿πίνοια τήν γνώμην

Σοφοκλής, Αντιγόνη, στιχ. 471-476 (Κρέοντας)

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δογματισμός, πείσμα-εγωισμός με ετικέτες , στις Ιανουάριος 20, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Αλλλά μάθε και πως τα πιο σκληρά φρονήματα συντρίβονται, και πολλές φορές θα δεις και το πιο σκληρό σίδερο, όταν πυρακτωθεί στη φωτιά να σπάει και να ραγίζει. Γνωρίζω πως με μικρό χαλινάρι δαμάζονται τα ατίθασα άλογα
Ἀλλ᾿ ἴσθι τοι τά σκλήρ᾿ ἄγαν φρονήματα πίπτειν μάλιστα, καί τόν ἐγκρατέστατον σίδηρον ὀπτόν ἐκ πυρός περισκελῆ θραυσθέντα καί ῥαγέντα πλεῖστ᾿ ἄν εἰσίδοις. Σμικρῷ χαλινῷ δ᾿ οἶδα τούς θυμουμένους ἵππους καταρτυθέντας

Σοφοκλής, Αντιγόνη, στιχ. 67-68 (Ισμήνη)

ανοησία, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, αυτογνωσία, δράση-τόλμη, ευθύνη, θάρρος-δειλία-γενναιοψυχία, κατορθώματα, λογική, σωφροσύνη-σύνεση, υπερβολή με ετικέτες , στις Ιανουάριος 20, 2016 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Οι παράτολμες πράξεις δε δείχνουν σωφροσύνη
τό γάρ περισσά πράσσειν οὐκ ἔχει νοῦν οὐδένα


Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων