ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ

ΒΑΣΙΛΗ ΛΑΛΑ blog

Δημοσθένης, Κατά Φιλίππου Β΄, παρ.34

αντίπαλος, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, οργή-θυμός με ετικέτες , στις Ιανουάριος 15, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Γιατί βλέπω πως τις περισσότερες φορές μερικοί εκδηλώνουν την οργή τους όχι στους υπεύθυνους αλλά σ’ αυτούς που είναι του χεριού τους
ὁρῶ γὰρ ὡς τὰ πόλλ’ ἐνίους οὐκ εἰς τοὺς αἰτίους, ἀλλ’ εἰς τοὺς ὑπὸ χεῖρα μάλιστα τὴν ὀργὴν ἀφιέντας

Δημοσθένης, Κατά Φιλίππου Β΄, παρ. 31

αλήθεια, ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, παρρησία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 15, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Εγώ θα σας πω την αλήθεια με παρρησία και δε θα σας αποκρύψω τίποτα
ἐγὼ τἀληθῆ μετὰ παρρησίας ἐρῶ πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐκ ἀποκρύψομαι

Δημοσθένης, Κατά Φιλίππου Β΄, παρ. 27

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δράση-τόλμη, εφησυχασμός-αδράνεια-παθητικότητα με ετικέτες , στις Ιανουάριος 15, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Επειδή τώρα, χωρίς να το καταλάβετε, δεν κάνετε τίποτα, θα υποστείτε τα πάντα· τόσο πολύ υπερισχύουν η εφήμερη ευχαρίστηση και νωθρότητά σας απ’ αυτό που πρόκειται να σας ωφελήσει κάποτε στο μέλλον
ἐκ τοῦ μηδὲν ἤδη ποιῆσαι λήσεθ’, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, πάνθ’ ὑπομείναντες• οὕτως ἡ παραυτίχ’ ἡδονὴ καὶ ῥᾳστώνη μεῖζον ἰσχύει τοῦ ποθ’ ὕστερον συνοίσειν μέλλοντος.

Δημοσθένης, Κατά Φιλίππου Β΄, παρ. 25

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, ελευθερία, μοναρχία, νόμος, τυραννία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 15, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Κάθε βασιλιάς και κάθε τύραννος είναι εχθρός της ελευθερίας και ενάντιος στους νόμους
βασιλεὺς γὰρ καὶ τύραννος ἅπας ἐχθρὸς ἐλευθερίᾳ καὶ νόμοις ἐναντίος

Δημοσθένης, Κατά Φιλίππου Β΄, παρ.23-24

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δυσπιστία, επιφυλακτικότητα, λαός, τυραννία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 10, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Για τις πόλεις έχουν βρεθεί κάθε είδους μέσα προστασίας, όπως τα χαρακώματα, τα τείχη, οι τάφροι και τα όσα άλλα παρόμοια. Και όλα αυτά είναι χειροποίητα και απαιτούνται επιπλέον δαπάνες· ένα κοινό μέσο ασφαλείας, όμως, έχει αποκτήσει η φύση των συνετών ανθρώπων, το οποίο είναι καλό και σωτήριο για όλους, και κυρίως για την προστασία των λαών από τους τυράννους. Ποιο είναι αυτό; Η δυσπιστία! Να την φυλάτε και να την κρατάτε σφιχτά· αν τη διατηρείτε, δεν θα πάθετε κανένα κακό
παντοδαπὰ εὑρημένα ταῖς πόλεσιν πρὸς φυλακὴν καὶ σωτηρίαν, οἷον χαρακώματα καὶ τείχη καὶ τάφροι καὶ τἄλλ’ ὅσα τοιαῦτα. καὶ ταῦτα μέν ἐστιν ἅπαντα χειροποίητα καὶ δαπάνης προσδεῖται• ἓν δέ τι κοινὸν ἡ φύσις τῶν εὖ φρονούντων ἐν αὑτῇ κέκτηται φυλακτήριον, ὃ πᾶσι μέν ἐστ’ ἀγαθὸν καὶ σωτήριον, μάλιστα δὲ τοῖς πλήθεσι πρὸς τοὺς τυράννους. τί οὖν ἐστι τοῦτο; ἀπιστία. ταύτην φυλάττετε, ταύτης ἀντέχεσθε• ἂν ταύτην σῴζητε, οὐδὲν μὴ δεινὸν πάθητε

Δημοσθένης, Κατά Φιλίππου Β΄, παρ. 11

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δόξα-κύρος, κατορθώματα, φήμη με ετικέτες , στις Ιανουάριος 10, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Γιατί είναι σπουδαιότερα τα κατορθώματα εκείνων από το να μπορεί κάποιος να τα εκφράσει με λόγια
ἔστι γὰρ μείζω τἀκείνων ἔργα ἢ ὡς τῷ λόγῳ τις ἂν εἴποι

Δημοσθένης, Κατά Φιλίππου Β΄, παρ. 5

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, δημοκοπία, ρητορεία με ετικέτες , στις Ιανουάριος 10, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Αλλά όλοι σας, και οι ρήτορες και οι ακροατές, πρέπει να προτιμάτε τα καλύτερα και τα σωτήρια και όχι τα πιο εύκολα και τα πιο ευχάριστα
ἀλλὰ καὶ τοῖς λέγουσιν ἅπασι καὶ τοῖς ἀκούουσιν ὑμῖν τὰ βέλτιστα καὶ τὰ σώσοντα τῶν ῥᾴστων καὶ τῶν ἡδίστων προαιρετέον.

Δημοσθένης, Κατά Φιλίππου Β΄, παρ. 4

ΑΡΧΑΙΩΝ ΓΝΩΜΕΣ, εργατικότητα, προσπάθεια-κόπος με ετικέτες , στις Ιανουάριος 10, 2015 από ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΛΑΣ

Σε όσα κάποιος καταναλώνει πολύ χρόνο και καταγίνεται μ’ αυτά, σ’ αυτά υπερτερεί έναντι των άλλων
ἐν οἷς ἑκάτεροι διατρίβετε καὶ περὶ ἃ σπουδάζετε, ταῦτ’ ἄμεινον ἑκατέροις ἔχει


Top
 
Yπενθυμίζουμε ότι η μηδενική χρέωση μέσω κινητής τηλεφωνίας ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο και για τους ιστότοπους που αναφέρονται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων.
Η προβολή περιεχομένου από άλλο ιστότοπο που έχει ενσωματωθεί στον παρόντα ιστότοπο (π.χ. video youtube) ή το άνοιγμα συνδέσμων που οδηγούν σε εξωτερικό περιεχόμενο δεν υπάγονται στη μηδενική χρέωση.
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων